A munkavállalók részvétele a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kezelésében: kvalitatív adatok az ESENER-2 felmérésből
03/04/2017 Típus: Jelentések 136 oldal

A munkavállalók részvétele a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kezelésében: kvalitatív adatok az ESENER-2 felmérésből

Keywords:ESENER, Policy Makers, Dolgozói részvétel

A tanulmány témája a munkavállalói érdekek képviselete az egészségvédelem és a biztonság területén, pontosabban az, hogy hogyan látják ezt maguk a képviselők, munkatársaik, valamint munkaadóik és vezetőik. A tanulmány olyan résztvevőkkel készült mélyinterjúkon alapul, akik a következő hét uniós tagállam 143 különböző létesítményében dolgoznak: Belgium, az Egyesült Királyság, Észtország, Görögország, Hollandia, Spanyolország és Svédország.

Az esetek többségében az ESENER-2 keretében felmért létesítményekről van szó. Ezek egyenlő arányban képviselnek három fő szektort (a magán termelési szektor, a közszféra és a magán szolgáltatási szektor) és három méretkategóriát (kis, közepes és nagy). Az elemzést a szakirodalom áttekintése és a kulcsfontosságú szervezeteknél dolgozó informátorokkal folytatott további interjúk, valamint az ESENER-2 vonatkozó adatainak további kvantitatív elemzése is segítették.

Download in:EN

További kiadványok a témáról