Munkavállalók védelme az online  platform gazdaságban:  A szabályozási és szakpolitikai  fejlemények áttekintése az EU-ban
07/11/2017 Típus: Jelentések 92 oldal

Munkavállalók védelme az online platform gazdaságban: A szabályozási és szakpolitikai fejlemények áttekintése az EU-ban

Keywords:Policy Makers, Újonnan felmerülő kockázatok, ICT/digitalisation

Az online gazdaság növekedése kihívást jelent a munkahelyi biztonság és egészségvédelem számára. Az online platformokon, illetve azokon keresztül felkínált vagy azok által közvetített munkának számos formája lehet, ide értve az alkalmi munkát, a függő viszonnyal járó önfoglalkoztatást, a teljesítménybérben való munkavégzést, az otthoni munkavégzést és a tömeges munkavégzést is.

A jelentés bemutatja az online platformokon történő munkavégzés lehetséges, biztonsági és egészségvédelmi kockázatait, megvitatja azokat a kihívásokat, amelyeket az online gazdaság jelent a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos jelenlegi szabályozási megközelítések számára, és példákat sorol fel az ezen kockázatok és kihívások kezelésére irányuló, hatályos vagy kidolgozás alatt álló szakpolitikákról és szabályozási erőfeszítésekről.

Download in:EN

További kiadványok a témáról