Írország: A belélegezhető kristályos szilícium-dioxid porban rejlő kockázatok felszámolása az építőiparban
02/11/2019 Típus: Esettanulmányok 3 oldal

Írország: A belélegezhető kristályos szilícium-dioxid porban rejlő kockázatok felszámolása az építőiparban

Keywords:2018-2019. évi kampány, Veszélyes anyagok, Carcinogens
Egészséges Munkahelyek – Helyes Gyakorlat Díjak 2018–2019
Elismert szervezet 

A karcinogén anyagnak minősülő belélegezhető kristályos szilícium-dioxid előfordulása rendkívül gyakori veszélyt jelent az építkezéseken.

A BAM Ireland maximálisan elkötelezett e helyzet kezelése mellett, ezért feltérképezte, hogy ez a veszélyes anyag milyen kockázatokat jelent az építkezésein dolgozó munkavállalókra nézve, és hogyan lehetne azokat minimalizálni. Több veszélyforrást már a tervezés fázisában sikerült kiiktatni (a szilícium-dioxidot tartalmazó anyagokat más anyagokkal váltották ki és a szilícium-dioxid keletkezéséhez vezető tevékenységek helyett biztonságosabb alternatívákat vezettek be), javítottak a gazdálkodási gyakorlatokon, biztonságosabbá tették az egyéni védőeszközöket és rendszeresen monitorozták az előírásoknak való megfelelést.

A vállalat már a beszerzési szakaszban előírta az alvállalkozók számára, hogy a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidpor elszívását már a forrásnál meg kell oldani, és egy ismert munkaeszköz-gyártóval együttműködve az erre szolgáló berendezések beszerzését is lehetővé tette számukra.

A tudatosító törekvések eredményeként minden munkavállaló számára világossá váltak a kockázatok és a biztonsági előírások betartásának fontossága, ami kedvezőbb munkakörülményeket teremtett és a meghonosította a megelőzés kultúráját.

 

Download in:EN

További kiadványok a témáról