Tájékoztató: Munkahelyi rákkeltő anyagok
27/09/2019 Típus: Tájékoztató adatlapok 4 oldal

Tájékoztató: Munkahelyi rákkeltő anyagok

Keywords:2018-2019. évi kampány, Foglalkozási megbetegedések, Work-related cancer

A rákkeltő anyagokkal kapcsolatos ütemterv valamennyi partnere által közösen kidolgozott tájékoztató tömör gyakorlati tanácsokkal szolgál a munkahelyi rákkeltő anyagok által jelentett kockázatok elkerülésére vonatkozóan. Mindennapi használatra szánt gyors referenciadokumentumként a munkahelyi rákkeltő anyagok meghatározásával és az általuk jelentett kockázatok bemutatásával kezdődik.

Ezután rátér az olyan specifikus jogi követelményekre, mint például a kockázatértékelés, a rákkeltő anyagokkal szemben alkalmazott megelőző intézkedések hierarchiája és a munkahelyi expozíciós határértékek. A kiadvány tájékoztatást ad a karbantartásra és az incidensekre vonatkozó intézkedésekről és a kockázatnak kitett munkavállalók azonosításának módjáról.

Hasznos eszközökhöz és útmutatáshoz, valamint a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos ütemtervre vonatkozó információkhoz vezető linkeket tartalmaz — mindent, ami a munkahelyi rákkeltő anyagok kockázatainak kezeléséhez szükséges.

Letöltés in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | FI | FR | IS | LT | MT | NL | NO | PT | SK | SL

További kiadványok a témáról