You are here

Adatvédelmi politika

Az Ügynökségnek a személyes adatok feldolgozásával megbízott szervezeti egysége

Andrew Smith, a Kommunikációs és Promóciós Osztály vezetője

Az adatfeldolgozás célja

Az adatfeldolgozási művelet célja az Ön fiókjának létrehozása. Az elküldött e-mail címét és nevét az EU területén található szervereinken tároljuk.

 

A feldolgozott adatok típusa

Vezetéknév és keresztnév

E-mail cím

 

Jogalap

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet és a későbbi módosításai.

 

Az adatok feldolgozásának jogszerűsége

A feldolgozás a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének a) pontján alapul (a továbbiakban a 45/2001/EK rendelet).

 

Az adatok címzettjei

A személyes adatokhoz való, harmadik felek általi hozzáférés az érintett jogalanyok szerepkörén és feladatain (a szükséges ismeret elvén) alapul:

  • Az EU-OSHA előírásszerűen kijelölt munkatársai
  • Az EU-OSHA szerverét fenntartó és karbantartó külső szolgáltató
  • Adott esetben a Jogi Szolgálat, a Közszolgálati Törvényszék, az európai adatvédelmi biztos, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az európai ombudsman, az Európai Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat.

Kizárólag partnereink, szerződéses megbízottjaink és az Ügynökség munkatársai jelentkezhetnek be a szerverre, és kizárólag a weboldalon végzett munka céljából

Valamennyi fent említett címzettnek eleget kell tennie a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak. Az EU-OSHA harmadik felek számára nem teszi hozzáférhetővé a személyes adatokat. Az EU-OSHA kereskedelmi jellegű közvetlen marketing céljára nem ad át személyes adatokat.

 

Sütik

Az EU-OSHA honlapja nem gyűjt statisztikai adatokat a bejelentkezett felhasználóktól. A honlap azonban az oldalon tett valamennyi látogatás alkalmával a munkamenetekhez kapcsolódó ideiglenes sütiket hoz létre. A böngésző bezárását követően ezek törlődnek. Bejelentkezéskor további sütik települhetnek, így a következő látogatáskor nem kell újból megadnia felhasználónevét (vagy ha ezt választotta, a jelszavát). Ezek a sütik 30 napig őrződnek meg a számítógépén. Nyilvános számítógép alkalmazása esetén a honlap használata után törölheti ezeket a sütiket, ha nem szeretné, hogy a későbbi felhasználók láthassák felhasználónevét. (Ebben az esetben törölje a böngésző gyorsítótárát is.) A sütik Önről szóló személyes információt nem tartalmaznak, és az egyes felhasználók azonosítására nem alkalmasak.

Ez a weboldal az internetes statisztikák készítésére szolgáló Matomo nevű szoftvert használja, amely teljes körűen az EU-OSHA Európai Unióban található szerverein fut. A Matomo sütiket tárol az Ön számítógépén, személyes adatokat azonban nem gyűjt. A névtelen azonosító segítségével a Matomo azonosítani tudja az Ön munkamenetét, ez az azonosító azonban mások számára nem bír jelentéssel, és nem alkalmas az egyes felhasználók azonosítására.

Ha nem szeretné, hogy az EU-OSHA a Matomo segítségével nyomon kövesse az Ön tevékenységét, az alábbi mezőre kattintva kikapcsolhatja a szoftver működését.

Az érintett jogai

Az érintetteknek joguk van hozzáférni, helyesbíteni vagy blokkolni adataikat (az adatok pontatlansága esetén), kérni azok törlését, és feldolgozásuk ellen kifogással élni a 45/2001/EK rendelet 13., 14., 15., 16. és 18. cikkében előírt esetekben.

Amennyiben személyes adatainak gyűjtésével, feldolgozásával és felhasználásával kapcsolatban kérdése vagy panasza van, írjon nekünk erre a címre: information@osha.europa.eu, és az üzenet tárgyában tüntesse fel az „adatvédelem” szót.

Az adatok megőrzési idejére vonatkozó információk

Az Ügynökség az adatokat a névtelen statisztikai jelentések létrehozásához szükséges ideig tárolja.

Biztonsági intézkedések

Az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáféréssel vagy jogellenes megváltoztatással, nyilvánosságra hozatallal vagy megsemmisítéssel szemben. Ilyen intézkedés többek között adatgyűjtési, -megőrzési és -feldolgozási gyakorlataink rendszeres belső felülvizsgálata, valamint olyan biztonsági intézkedések, mint a közlések megfelelő titkosítása, továbbá a személyes adatok tárolására szolgáló rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés elleni fizikai biztonsági intézkedések.

Információkérés

Az érintettek az adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseiket a következő e-mail címre küldhetik az EU-OSHA adatvédelmi tisztviselőjének: dpo@osha.europa.eu.

Az európai adatvédelmi biztos felkeresése

Az érintetteknek joguk van az európai adatvédelmi biztoshoz fordulni. Panaszaikat a következő e-mail címre küldhetik: http://www.edps.europa.eu, ha úgy vélik, az adatfeldolgozási eljárások nem a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően zajlanak.