Korábbi „Egészséges munkahelyek”kampányok

Previous Healthy Workplaces Campaigns

A korábban „Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hetei” elnevezésű, napjainkban „Egészséges munkahelyek” névvel illetett kampány megrendezésére 2000 óta kerül sor.

2007-ben az egyes kampányok hossza egy évről kettőre nőtt arra az egyre növekvő igényre válaszul, hogy hozzáférhető adatok, információk és eszközök huzamosabb ideig elérhetővé tétele révén felhívják a figyelmet a különböző szinteket érintő biztonsági és egészségvédelmi kérdésekre.

A kampányok idővel egyre átfogóbbá váltak:

  • Érdekeltek szélesebb és erősebb hálózata és elkötelezett kampány- és médiapartnerek csatlakoztak a kampányhoz.
  • Egyre több kampányanyag készül és válik interneten elérhetővé.
  • A kampányt egyre több médiamegjelenés követi, amelyek egyre változatosabb és nemzetközi közönségnek szólnak.
  • Egyre több forrás és új kezdeményezések születnek.

Az „Egészséges munkahelyek” kampányok sikere; az, hogy a vállalatok egyre több szinten lesznek részesei a kampányoknak, illetve a szakpolitikai döntéshozóktól az „eladótérig” terjedő pozitív dominóhatás javarészt a rengeteg, több ágazatot képviselő szakmai profilt összefogó partnerhálózat elkötelezettségének és törekvésének köszönhető. Ez a hálózat nagyon fontos szerepet játszik a munkahelyi biztonság és egészségvédelem népszerűsítésében a különféle, Európa-szerte működő ágazatok körében.

További információk a korábbi kampányokról:

2016-17: Egészséges munkahelyet minden életkorban!

Az Egészséges munkahelyet minden életkorban c. kampány a fenntartható munkát, vagyis az egyén életének kezdetétől az élete végéig támogatja a biztonságos és egészséges munkafeltételek biztosítását. Mivel Európában a munkaerő öregszik és a nyugdíjkorhatár nő, minden korábbinál fontosabbá vált a biztonságos, egészséges és tisztességes munkafeltételek biztosítása. Ennek köszönhetően az emberek hosszabb ideig lesznek képesek dolgozni és jó egészségi állapotban vonulhatnak majd nyugdíjba. A kampány az öregedő munkaerővel összefüggésben rávilágított a munkahelyi biztonság és egészségvédelem módjaira és bátorította az információcserét, valamint a bevált gyakorlatok megosztását. Európában a demográfiai változás a legtöbb munkahelyre hatást gyakorol. A vállalkozások és szervezetek azonban a fenntartható munka biztosítását célzó intézkedések bevezetése révén minimálisra csökkenthetik a negatív hatásokat és növelhetik a termelékenységet, ezáltal pedig a munkát mindenki számára biztonságosabbá és egészségesebbé tehetik.
Az archivált weboldalt itt érheti el.

2014–2015: Elég a stresszből – munkahelyi stressz kezelés

healthy workplaces campaign 2014

A stressz a második leggyakrabban jelentett, munkával kapcsolatos egészségi probléma Európában, és más pszichoszociális kockázatokkal együtt az összes kieső munkanapok több mint felében (50–60%-ánál) játszik szerepet. A munkahelyi pszichoszociális kockázatok kifejezett negatív hatással lehetnek a munkavállalók egészségére.

Pszichoszociális kockázatok minden munkahelyen előfordulnak, de eredményesen értékelhetők és kezelhetők, még szerény erőforrás-ráfordítással is. A kampány támogatást és iránymutatást nyújt a munkavállalók és a munkáltatók számára a munkával kapcsolatos stressz és a pszichoszociális kockázatok kezeléséhez, valamint előmozdítja az ezt megkönnyítő praktikus és felhasználóbarát eszközök alkalmazását.

2012–2013: Együtt a kockázatok megelőzéséért

Egészséges munkahelyek kampány – 2012

Az Ügynökség 2012–2013-as kampánya a kockázatmegelőzést helyezi előtérbe. A megelőzés egyszerűen a munkavégzéssel összefüggő kockázatok kezeléséről szól, amelynek végső célja a munkavégzéssel összefüggő balesetek és foglalkozási megbetegedések számának csökkentése.

A kockázatkezelés felelősségét alapvetően a munkáltatók és a felső vezetés viseli, a munkavállalók aktív részvétele nélkül azonban erőfeszítéseik kudarcra vannak ítélve.

Ezért ez a kampány különös hangsúlyt fektet a felső vezetés és a tulajdonosok általi irányítás és az aktív munkavállalói részvétel együttes működésének fontosságára.

2010–2011: Biztonságos karbantartás


A karbantartás nagyon elterjedt tevékenység: minden iparágban minden munkahelyet, és minden szinten mindenkit érint (nem csak azokat a munkavállalókat, akiknek munkaköri leírásában szerepel a „karbantartás”).

A kampány a biztonságos karbantartás fontosságát hangsúlyozza, mivel az a munkahelyi egészségvédelem és biztonság egyik kulcseleme.

Miközben a konkrét részletek iparágak szerint változnak (például a használt géptípusoktól függően), a megfelelő karbantartásra vonatkozóan vannak olyan elvek, amelyek Európa valamennyi munkahelyén közösek-

A kampány célkitűzései

  • figyelemfelhívás a karbantartásnak a munkavállalók biztonsága és egészsége tekintetében betöltött fontos szerepére, a karbantartással kapcsolatos kockázatokra és a karbantartás biztonságos elvégzésének szükségességére;
  • figyelemfelhívás a munkáltatóknak a biztonságos karbantartás végrehajtására vonatkozó jogi és egyéb kötelezettségeire, valamint a biztonságos karbantartás üzleti érveire;
  • a karbantartás területén a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás megfelelő kockázatértékelésen (az „öt alapelven”) alapuló, egyszerű, strukturált megközelítésének népszerűsítése.

A végső cél természetesen az, hogy a kampány hozzájáruljon a nem megfelelő karbantartás vagy a karbantartás elmaradása miatt sérülést szenvedett vagy megbetegedett emberek számának csökkenéséhez, jelenleg és a jövőben is.

További információ:

2008–2009: Kockázatértékelés


A kockázatértékelés a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás sarokköve.

A kampány legfőbb célja az integrált kockázatkezelési megközelítés előtérbe helyezése: segítségnyújtás a szervezeteknek a kockázatértékelés szisztematikus megvalósításában és az eredmények gyakorlati alkalmazásában.

Emellett arra is hivatott, hogy megismertesse azokat a jogi kötelmeket, amelyeknek a munkáltatóknak meg kell felelniük a kockázatértékelés elvégzése során, illetve eloszlassa azt a tévhitet, amely szerint a kockázatértékelés szükségképp bonyolult, bürokratikus vagy csak szakértők által elvégezhető eljárás. A kampány egyszerű, lépésenkénti megközelítést javasol, miközben a munkavállalókat is bevonja a folyamatba és épít a véleményükre.

Az Online interaktív kockázatértékelési eszközünk (OiRA) e kampánynak köszönheti létét: a munkahelyi egészségvédelem és biztonság mikro- és kisvállalkozások körében történő népszerűsítésével kapcsolatos kihívásokra adott 21. századi válaszként tekinthető. Az OiRA projekt kisméretű cégek ezreinek segíthet a kockázatértékelés egyszerű és költséghatékony végrehajtásában szerte az Unióban.

További információ:

2007–2008: Az Egészséges munkahelyek kezdeményezés


Az Egészséges munkahelyek kezdeményezés célja annak biztosítása, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) munkáltatói és dolgozói könnyen tájékozódhassanak arról, miként tehetik biztonságosabbá, egészségesebbé és termelékenyebbé munkahelyüket.

A projekt 12 európai tagállamban futott, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Magyarországon, Lettországban, Litvániában, Máltán, Lengyelországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Bulgáriában és Romániában, továbbá Törökországban és Horvátországban is.

A kampány a következő üzenetet kívánta eljuttatni a kkv-khoz: „A biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.”

További információ: OSHwiki

2007: „Legyen könnyebb a teher!” (váz- és izomrendszeri megbetegedések)


A testben található izmokat, ízületeket, ínakat, szalagokat és idegeket érintő váz- és izomrendszeri megbetegedések a munkától való távollét elsődleges okai gyakorlatilag az összes európai uniós tagállamban.

A kampány az integrált irányítási megközelítést népszerűsíti a probléma kapcsán, és azt a gondolatot emeli ki, hogy a munkáltatóknak, a munkavállalóknak és a kormányzatnak együtt kell fellépnie a váz- és izomrendszeri megbetegedések ellen.

Emellett felhívja a figyelmet a „teherkezelés” koncepciójára: nem pusztán a mozgatni kívánt terhet kell figyelembe venni, de a környezeti tényezők miatt a testet érő igénybevételt és a feladat elvégzésének tempóját is.

A kampány hangsúlyozza a váz- és izomrendszeri megbetegedésben szenvedő, illetve azon a múltban átesett dolgozók megtartásával, rehabilitációjával és munkába való visszatérésével kapcsolatos kérdések kezelésének fontosságát is.

További információ: Váz- és izomrendszeri megbetegedések

2006: Biztonságos munkábaállás – fiatal munkavállalók


Ezzel a kampánnyal azt kívántuk biztosítani, hogy a fiatalok biztonságos és egészséges módon kezdjék meg munkával töltött éveiket.

A fiatalok különösen érzékenyek a munkahelyi körülményekre, amelyek gyakran nem megfelelőek a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szempontjából.

Ugyanakkor a fiatal munkavállalókat érintő egészségügyi problémák és balesetek közül sok megelőzhető lenne, és a fiatalok befogadóak a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos tudnivalók tekintetében, hajlandóak fellépni a kockázatok kiküszöböléséért, ha tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel.

A kampány részét képezi a kockázatokra vonatkozó ismeretterjesztés a fiatalok és a munkaadók körében, nem csupán a munkahelyen, de az iskolában és a felsőoktatási intézményekben is. A felvilágosító munkát korai életkorban igyekszünk elkezdeni, hogy a fiatalok a kockázatmegelőzési kultúrát minél alaposabban elsajátíthassák.

További információ: Fiatal munkavállalók

2005: Elég a zajból!


Európai alkalmazottak milliói vannak kitéve veszélyes zajszintnek munkaidejük legalább negyede alatt, és ez nem csupán az építő- és gyártóipari dolgozókra igaz.

A zaj a gyáraktól a farmokig, a telefonos ügyfélszolgálati központoktól a koncerttermekig számos munkakörnyezetben jelenthet problémát.

A „Munkahelyi zajártalom – a hallásunknál nagyobb a tét” mottójú kampány a munkahelyi zajártalom kezeléséről szól.

További információ: OSHwiki

2004: Biztonságban építkezni


Az építőipar az egyik legnagyobb európai ágazat.

Sajnálatos módon kiemelkedően rossz mutatókkal rendelkezik a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szempontjából, és ez a vállalatoknak és az adófizetőknek eurómilliárdokba kerül évente, az iszonyatos mértékű emberi szenvedésről nem is beszélve.

A kampány segíteni szeretne az ágazatban érdekelt feleknek abban, hogy biztonságosabb, egészségesebb és termelékenyebb munkakörnyezetet teremthessenek.

További információ: OSHwiki

2003: Veszélyes anyagok – bánjon velük óvatosan!


Európában alkalmazottak milliói dolgoznak veszélyes anyagokkal, és ha nem kezelik kellő körültekintéssel a lehetséges kockázatokat, akkor az ilyen munka számos különféle módon veszélyeztetheti a dolgozók egészségét.

Az európai jogszabályok meghatározzák a munkáltatók kötelességeit e kockázatok kezelése kapcsán, és mind a dolgozók, mind a munkáltatók részére hatalmas mennyiségű tájékoztató anyag áll rendelkezésre, ám a munkavállalók egészségét csak úgy óvhatjuk meg, ha a gyakorlatban is betartjuk ezeket az előírásokat.

A kampány kiemelt célja az volt, hogy tájékoztasson a kockázatokról, és elősegítse a veszélyesanyag-használat egészségügyi kockázatainak csökkentését célzó, konkrét intézkedések meghozatalát.

További információ: Veszélyes anyagok

2002: Munkahelyi stressz


A stressz éves szinten munkanapok millióinak elvesztésért felelős.

Túlságosan sokan szenvednek tőle némán, és csak nagyon kevés vállalat méri föl, hogy a stressz milyen mértékben befolyásolja az üzleti teljesítményt.

A kampány középpontjában a munkahelyi stressz megelőzése és kezelése állt.

További információ: Stressz

2001: A siker nem véletlen


Minden évben több ezer ember hal meg munkahelyi baleset következtében az Európai Unióban, és több millióra tehető az olyan balesetek száma, amely miatt a dolgozók három napnál hosszabb időre kiesnek a munkából.

A probléma különösen akut a kis- és középvállalkozások esetében.

A kampány a munkahelyi balesetek megelőzésére összpontosított.

További információ: Témák

2000: Fordíts hátat a váz- és izomrendszeri problémáknak!


A váz- és izomrendszeri megbetegedések a foglalkozáshoz kötődő leggyakoribb egészségügyi problémák, amelyek európai munkavállalók millióit érintik az összes foglalkoztatási ágazatban, ráadásul eurómilliárdokba kerülnek a munkaadóknak.

Ugyanakkor e megbetegedések nagy részét a meglévő biztonsági és egészségügyi előírások és a helyes gyakorlatokra vonatkozó útmutatások betartásával meg lehetne előzni, illetve mérsékelni lehetne.

Az EU-OSHA első kampányai a váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos kockázatok hatékony kezelésére fókuszáltak.

További információ: Váz- és izomrendszeri megbetegedések

További információ: Témák

Európai SLIC-kampányok

A SLIC (vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottsága) európai SLIC-kampányai :