Kiemelt pontok
05/08/2020

Az érdekelt felek elismerik az EU-OSHA által az európai hozzáadott érték megteremtése érdekében végzett munkát

© EU-OSHA 

Az EU-OSHA érdekelt felek körében végzett, 2020. évi felmérése megerősíti az Ügynökségnek a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatokra való figyelemfelhívás és megoldáskeresés, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása terén folytatott munkájával kapcsolatban kialakult pozitív képet – (a válaszadók 90%-a).

A megkérdezettek 85%-a egyetért azzal, hogy az Ügynökség a megfelelő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi prioritásokat kezeli, 87%-uk pedig úgy véli, hogy az EU-OSHA munkája többletértéket ad a mások – például a nemzeti szervezetek – által végzett munkához. A válaszadók 94%-a vette igénybe az EU-OSHA munkáját legalább egy célból.

Több mint 1700 érdekelt fél vett részt a 2020-as felmérésben, túlnyomó részt vállalkozások és szakemberek, illetve szakpolitikai döntéshozók és kutatók.  A felmérés azt mutatja, hogy az Ügynökség összességében eléri ambiciózus célkitűzéseit valamennyi fő teljesítménymutató tekintetében: relevancia, hasznosság, uniós hozzáadott érték, hatás és teljesítmény. Az Ügynökség a legtöbb, helyes irányítási gyakorlatra vonatkozó célkitűzését is teljesítette.

Az érdekelt felek körében végzett felmérés eredményei ebben a PowerPoint prezentációban találhatók

Infografika az EU-OSHA 2019. évi fő teljesítménymutatóiról