Megelőzési szolgálatok a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szakemberek szemszögéből

Image
ENSHPO

© crizzystudio - stock.adobe.com

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági szakemberek egy új vitaanyagban ismertetik a megelőzési szolgálatok erősségeit és gyengeségeit különböző európai országokban. A dokumentum szakértői nézőpontból nyújt hozzájárulást a belső és külső megelőzési szolgálatoknak a munkavédelmi előírások betartása biztosításában betöltött szerepéről folyó vitához.

Javító intézkedéseket javasol továbbá a megelőzési szolgáltatások tekintetében, beleértve a szakemberek oktatásának és képzésének Európa-szerte megvalósítandó fokozottabb harmonizációját, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó általános munkatársak és munkavédelmi szakemberek szervezeteken belüli bevonását, valamint a tudományos kutatásba és az adatokhoz való hozzáférésbe irányuló befektetések növelését.

Az információkat a biztonsággal és az egészségvédelemmel foglalkozó szakmai szövetségek európai hálózatának (ENSHPO) részét képező egészségvédelmi és biztonsági szakemberektől gyűjtötték össze.

További információkért olvassa el a „Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági megelőzési szolgáltatások: a szakemberek nézőpontja” című dokumentumot.

Tekintse meg honlapunknak A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak való megfelelés javítása témájának szentelt részét.