You are here

Kiemelt pontok
08/03/2018

Nemzetközi nőnap: a nők munkahelyi biztonsága és egészségük védelme mindennapos feladat legyen

Március 8-án, a nemzetközi nőnapon, az EU-OSHA felhívja a figyelmet a munkahelyi biztonság és egészségvédelem szempontjából a nőket érintő kockázatokra és azok következményeire, különös tekintettel az idősebb női munkavállalókra.

A nemek közti különbségek a munkahelyen a nők munkahelyi jólétét negatívan befolyásolhatják, a hiányzó karrierkilátások eredményeként. A nők általában, az idősebb nők pedig különösen, a munkában eltöltött idő során férfi társaikéhoz képest eltérő kockázatoknak vannak kitéve. 

A női karrier általában kevésbé rugalmas a férfiakéval összevetve, és a nők inkább maradnak az alacsonyabb értékű állásokban, ugyanazt az inkább ismétlődő jellegű munkát hosszabb ideig végezve. Jobb munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás szükséges a nőket érintő kockázatok, balesetek és megbetegedések megakadályozására.

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) zéró toleranciát hirdet a munkahelyi szexuális zaklatással és nemi alapú erőszakkal szemben. Az EU-OSHA aláírta az EU-s ügynökségek közös nyilatkozatát, amely támogatja valamennyi munkavállaló egészségét, biztonságát és jólétét a nemek közötti egyenlőség és munkahelyi egyenlő bánásmód elvein alapulva.

Olvassa el blogbejegyzésünket a nemzetközi nőnaphoz kapcsolódóan

A nemek egyenlősége a szociális jogok európai pillérén belül