You are here

Kiemelt pontok
04/05/2017

Az információs és kommunikációs technológiákban végbemenő változások miként fognak kihatni a jövőbeni munkavégzésre?

Az EU-OSHA jelenlegi előrejelzési tevékenységével kapcsolatban jelentést adott ki. A projekt azt vizsgálja, hogy az információs és kommunikációs technológiákban végbemenő és a munkavégzés helyét érintő változások miként fogják befolyásolni a munkahelyi egészséget és biztonságot.

A jelentés a projekt első szakaszának megállapításait ismerteti. A cél az volt, hogy azonosítsák és leírják ezeknek a változásoknak a legfontosabb tendenciáit és mozgatórugóit. A megállapításokat a projekt második szakaszában fogják felhasználni különböző forgatókönyvek kidolgozására, amelyek leírják, hogy 2025-ben várhatóan milyen lesz a munka világa és a kapcsolódó munkahelyi egészségügyi és biztonsági kihívások.

Szeretné tudni, hogy Európa milyen, az ikt-vel összefüggő munkahelyi egészségügyi és biztonsági kihívásokkal szembesülhet 2025-ben?

Olvassa el a „Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location” (Az információs és kommunikációs technológiákban végbemenő és a munkavégzés helyét érintő változások legfontosabb tendenciái és mozgatórugói) című jelentést.

Bővebben az EU-OSHA előrejelzési tevékenységeiről