You are here

Kiemelt pontok
25/01/2019

5 figyelmeztető és jelzőrendszer új munkahelyi megbetegedések mélyreható kimutatására

Minden egyes cikk különböző rendszereket mutat be: ezek főbb jellemzőit, jelentési módszereit, mechanizmusait, amelyek célja az új munkahelyi betegségek és kockázatok kimutatása, valamint a figyelemfelkeltés különböző szinteken, a kapcsolódó költségeket és az összegyűjtött adatok szakpolitika és megelőzési stratégiák tájékoztatására irányuló felhasználási módját. A rendszerek érdekelt feleivel folytatott interjúk rávilágítottak a rendszer megvalósításának mozgatórugóira és akadályaira, valamint arra, hogy az egyes rendszerek megközelítését hogyan lehet átadni más országoknak.

A cikkek a Figyelmeztetési és jelzési megközelítések az EU-ban a munkahelyi betegségek azonosítására című jelentésen alapulnak, amely mélyrehatóan elemez 12 különböző megközelítést, a mozgatórugókat és az akadályokat, valamint javaslatokat fogalmaz meg az ilyen rendszerek megvalósítására vonatkozóan. Ez a projekt azt mutatja be, hogy a figyelmeztető és jelzőrendszerek milyen hasznosan egészítik ki az ismert foglalkozási megbetegedések nyomon követésére már alkalmazott eszközöket.

Olvassa el az 5 cikket

A prezentációk összefoglalják az eredményeket mind a szakértők, mind a laikus közönség számára

Bővebb információ a figyelmeztető és jelzőrendszerekről