Az érdekelt felek körében végzett 2024. évi felmérés nagyfokú elégedettséget mutat az EU-OSHA munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítására irányuló munkájával kapcsolatban

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

Az érdekelt felek összességében jelentős elégedettségüket fejezték ki az EU-OSHA munkájával kapcsolatban; 87%-uk számolt be arról, hogy elégedett vagy nagyon elégedett. Elégedettségük kiterjed az EU-OSHA munkahelyi biztonsághoz és egészségvédelemhez való hozzájárulásaira: a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatokra való fokozott figyelemfelhívásra, a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatokkal kapcsolatos megoldások fokozott tudatosítására és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítására; a pozitív válaszok aránya 85–91% volt.

Továbbá elismerik az EU-OSHA munkájának jelentőségét és hozzáadott értékét (83%), valamint az ügynökség hozzájárulását ahhoz, hogy elsődleges adatok (88%) és kvalitatív kutatás (88%) révén erős bizonyítékbázist hozzon létre.

Az érdekelt felek továbbá elismerik az EU-OSHA szerepét a munkahelyi balesetek és megbetegedések megelőzésében (85%), a szociális párbeszéd, az együttműködés és az információcsere javításában (79%), valamint a jövőbeli munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kihívások azonosításában és a felkészültség fokozásában (90%).

Tekintse meg az érdekelt felek körében végzett 2024. évi felmérés valamennyi eredményét