You are here

2014–2015. évi kampány: Egészséges munkahelyek –Kezeljük a stresszt!

Campaign 2014-15: Healthy Workplaces Manage Stress. Campaign promotion stand

A 2014–2015. évi „Egészséges munkahelyek” kampány három fő célkitűzése a következő: 1) fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a munkával kapcsolatos stressz és a pszichoszociális kockázatok egyre nagyobb problémát jelentenek; 2) a kockázatok kezelése érdekében iránymutatást, támogatást és gyakorlati eszközöket kell biztosítani; és 3) ki kell emelni a pszichoszociális kockázatok kezelésének pozitív hatásait a munkavállalókra és a vállalkozásokra nézve.

A pszichoszociális kockázatok ugyanolyan szisztematikusan értékelhetők és kezelhetők, mint más „hagyományos” munkahelyi kockázatok. Ez a 2014–2015. évi „Egészséges munkahelyek” kampány fő üzenete.

Indokok

Miért ilyen fontos a kampány?

A munkahelyi pszichoszociális kockázatokat számos félreértés övezi, a mentális egészségi problémákkal kapcsolatban pedig még most is sok az előítélet. A felmérések szerint sok munkáltató úgy véli, hogy a pszichoszociális kockázatokat nehezebb kezelni, mint a „hagyományos” munkahelyi kockázatokat. Ennek egyrészről az az oka, hogy úgy vélik, a munkavállalók mentális egészsége túl érzékeny téma, másrészről pedig nem rendelkeznek a szükséges szakértelemmel.

A kampány a tájékoztatás és gyakorlati támogatás révén igyekszik áthidalni a félreértések és a valóság közötti szakadékot.

A kampány eseményei

  • Kampány indulása: 2014. április 7.
  • A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hetei 2014 és 2015 októberében
  • A Helyes Gyakorlat Díj díjkiosztó rendezvénye: 2015. április 27.
  • Az „Egészséges munkahelyek” kampány csúcstalálkozója: 2015. november 3–4.

Mindezeket kisebb műhelytalálkozók, szemináriumok és hálózatépítő események követik a kampány ideje alatt.

Ki vehet részt? Hogyan vehet részt?

Az „Egészséges munkahelyek” kampányok minden egyén és szervezet előtt nyitva állnak, és az EU-OSHA mindenkit arra ösztönöz, hogy a tőlük telhető módon vegyenek részt.

Ön például a következőképpen vehet részt a kampányban:

Gyakorlati segítség

Az EU-OSHA nagy mennyiségű tájékoztató anyagot készített a kampányhoz, amelyek a kampány honlapján érhetők el: