A 2018-19. évi kampány: Egészséges munkahelyek – A veszélyes anyagok helyes kezelése

Image
Future Healthy Workplaces Campaigns

A veszélyes anyagokkal történő érintkezés sokkal gyakoribb az európai munkahelyeken, mint a legtöbben gondolnák. A munkahelyi veszélyes anyagok az egészségi problémák és betegségek széles körét okozhatják, valamint biztonsági kockázatokat támaszthatnak. A 2018/19. évi kampány célja, hogy tudatosítsa a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok jelentette kockázatokat, és elősegítse a kockázatmegelőzési kultúra kialakulását.

Kampánycélkitűzések

 • Felhívni a figyelmet a veszélyes anyagokkal járó kockázok megelőzésének jelentőségére, segíteni a gyakori tévhitek eloszlatásában.
 • Gyakorlati eszközökre vonatkozó információk nyújtásával és a helyes gyakorlatok megosztására lehetőséget teremtve előmozdítani a kockázatértékelést , különösen az alábbiakat előtérbe helyezve:
  • a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok felszámolása vagy helyettesítése;
  • a megelőző intézkedések hierarchiába rendezése (azaz a jogszabályban előírt hierarchia betartása annak érdekében, hogy mindig a leghatékonyabb típusú intézkedést válasszák ki).
 • A munkahelyi rákkeltő anyagokkal érintkezés kockázataival kapcsolatos tudatosság fokozása a helyes gyakorlatok megosztásának támogatásával; az EU-OSHA az EU karcinogén anyagokra vonatkozó ütemterve iránti kötelezettségvállalást kifejező egységokmány aláírója.
 • A különleges igényű és magasabb kockázatnak kitett munkavállaló csoportok célba vétele testre szabott tájékoztatás, valamint a helyes gyakorlatokra vonatkozó példák biztosításával. A kockázatok azért lehetnek nagyobbak, mert az ilyen munkavállalók tapasztalatlanok, tájékozatlanok vagy fizikai értelemben sérülékenyebbek, illetve mert gyakran váltogatják munkahelyeiket, vagy olyan ágazatokban dolgoznak, ahol az adott kérdés ismertsége alacsony, vagy mert valamilyen fokozottabb, esetleg eltérő élettani szenzitivitásról van szó (pl. fiatal segédek esetén, vagy a férfiak és nők közötti különbségek).
 • A munkavállalók védelmét célzó, már meglévő erős jogszabályi kerettel kapcsolatos ismeretek bővítése, valamint a szakpolitikai fejlemények kiemelése.

A kampány jelentősége

A munkavállalók veszélyes anyagoktól védését célzó jogszabályok számossága ellenére az ilyen anyagok továbbra is jelentős munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatokat jelentenek. Az Európai Unióban rengetegen érintkeznek veszélyes anyagokkal a munkahelyükön. Továbbá mivel a veszélyek gyakran láthatatlanok vagy nem jól ismertek – égéstermékek vagy porok okozhatják azokat, vagy az érintkezés véletlenül történhet –, nem biztos, hogy a kezelésük megfelelő. Az intézkedések sokszor csak akkor történnek meg, amikor már késő.

Közös erőfeszítéseikkel a vezetőség és a munkavállalók erőteljes kockázatmegelőzési kultúrát alakíthatnak ki, amelyben a helyettesítés a megelőzési és védelmi rutin részévé válhat. A folyamatban kulcsfontosságú a teljes körű kockázatértékelés.

A kampány rendezvényei

A kampány néhány kiemelt időpontja:

 • EU partnerségi értekezlet: 2018. március
 • Kampányindító és Helyes Gyakorlat Díjak indulása: 2018. április
 • A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete: 2018. október
 • Egészséges Munkahelyek Filmdíj 2018. november
 • Helyes Gyakorlatok Megosztása rendezvény: 2019. 2. negyedév
 • A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete: 2019. október
 • Egészséges Munkahelyek Filmdíj 2019. november
 • Egészséges munkahelyek csúcstalálkozó és Helyes Gyakorlat Díjak díjkiosztó ünnepsége: 2019. november

Ki vehet részt? Hogyan vállalhat szerepet?

Nagyon szívesen látunk résztvevőként bárkit, aki érdeklődik a munkahelyi biztonság és egészségvédelem iránt. Különösen az alábbi csoportokat buzdítjuk arra, hogy véleményükkel hozzájáruljanak a kampányhoz:

 • az EU-OSHA fókuszpontjai és hálózataik;
 • szociális partnerek (uniós és tagállami);
 • ágazati párbeszéd bizottságok;
 • (szak)politikai döntéshozók (uniós és tagállami);
 • nagyvállalatok, iparági szövetségek és KKV-kat tömörítő egyesületek;
 • európai intézmények és hálózataik (Enterprise Europe Network);
 • európai civil szervezetek;
 • munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szakemberek és egyesületeik;
 • a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet kutatók közössége;
 • munkaügyi felügyeletek és társulásaik;
 • a média.

Sokféle módja van a szerepvállalásnak. Például az alábbiakat teheti (Ön vagy a szervezete):

 • tudatosítás a kampányanyagok terjesztésével és megismertetésével;
 • rendezvények, tevékenységek szervezése;
 • gyakorlati eszközök használata és népszerűsítése;
 • hivatalos kampánypartnerré válás;
 • a kampányhonlap felkeresése, és a #EUhealthyworkplaces kampányhashtag követése a közösségi oldalakon (Facebook, Twitter és LinkedIn).

Gyakorlati segítség

A www.healthy-workplaces.eu címen működő, külön a kampányhoz rendelt weboldalon a forrásanyagok széles választéka található, így pl.:

 • átfogó kampányútmutató;
 • információs adatlapsorozat a kiemelt témákról;
 • a munkahelyi veszélyes anyagok helyes kezelésévek kapcsolatos iránymutatást nyújtó praktikus e-eszköz;
 • esettanulmányokat, eszközöket és a helyes gyakorlatokról szóló más anyagokat tartalmazó adatbázis;
 • a kampány népszerűsítéséhez felhasználható prezentációk, plakátok, szórólap és infografikák;
 • a kampánytevékenységeiket támogató kampányeszköztár;
 • a tudatosság növelését célzó audiovizuális anyagok adatbázisa és animációs videók Napo főszereplésével;
 • hasznos linkek.