Új és újonnan felmerülő kockázatokról szóló európai vállalati felmérés (ESENER)

Az EU-OSHA új és újonnan felmerülő kockázatokról szóló európai vállalati felmérése (ESENER) széles körben vizsgálja, hogyan kezelik a munkáltatók a biztonsági és egészségügyi kockázatokat az európai munkahelyeken.

Európa szerte több ezer vállalkozást és szervezetet kértek fel egy kérdőív kitöltésére, amelynek témái:
  • Az általános munkahelyi biztonsági és egészségügyi kockázatok, illetve azok kezelése
  • Pszichoszociális kockázatok, például stressz, megfélemlítés és zaklatás
  • A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítást elősegítő és akadályozó tényezők
  • Dolgozói részvétel az egészségvédelmi és biztonsági gyakorlatokban

Az interjúk eredményeit másodlagos elemzéssel egészítik ki, amely számos, specifikus kérdésekkel kapcsolatos részletes tanulmányt tartalmaz. Ezekben a tanulmányokban mennyiségi és minőségi kutatási módszertanokat alkalmaznak annak érdekében, hogy érthetőbbé tegyék a felmérés legfőbb megállapításait.

ESENER-3 (2019)

Az új és újonnan felmerülő kockázatokról szóló harmadik európai vállalati felmérésre (ESENER-3) 2019-ben kerül sor. A terepmunka során több mint 45 000, különféle méretű létesítményt vizsgálnak különböző tevékenységi területeken, 33 európai országban. 

Az első eredmények már elérhetők. 2020-ban és azt követően további jelentések és adatvizualizáció várható.

ESENER-2 (2014)

Az ESENER második hullámához szükséges terepmunkát 2014 nyarán-őszén végezték. A felmérés felbecsülhetetlenül hasznos, aktuális körképet ad arról, hogy Európa különböző részein hogyan kezelik a munkahelyi kockázatokat, különösen az új és újonnan megjelenő kockázatokat.

Az új és újonnan megjelenő kockázatokra helyezett hangsúlynak köszönhetően a válaszok a munkahelyi biztonság és egészségvédelem olyan, korábban elhanyagolt, de mára egyre fontosabbá váló területeire derítenek fényt, mint például a pszichoszociális kockázatok, amelyek egyre nagyobb problémát jelentenek az európai munkahelyeken.

A 2014-es felmérés még az elsőnél is részletesebb és szélesebb körű volt: a mintanagyságot másfélszeresére növelték, három országban pedig tovább bővítették az országos mintát. Az ESENER-2-ben most először az 5–10 főt foglalkoztató mikrovállalkozások és a mezőgazdasági vállalkozások is helyet kaptak. A 2009-es felmérésben részt vevő 31-hez öt új ország – Albánia, Izland, Észak-Macedónia, Montenegró és Szerbia – csatlakozott.

A vizsgált témák közé tartoztak többek között:

  • Váz-és izomrendszeri megbetegedések
  • A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás szervezése
  • Módszerek a munkavállalók munkahelyi biztonságban és egészségvédelemben való részvételére

Az ESENER a politikai döntéshozók és kutatók által régóta várt nemzeti és európai szintű adatokat szolgáltat. Ez az egyetlen uniós szintű információforrás arról, hogy a vállalkozások hogyan kezelik a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet. Az ESENER döntő szerepet játszik abban, hogy az EU-OSHA országonként összehasonlítható információkkal segíti a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó szakpolitika kialakítását.

A felmérés interaktív eredményjelzője lehetővé teszi az ESENER-adatok megjelenítését és megosztását.

Már elérhető:

E kiterjedtebb felmérés másodlagos elemzése számos kulcsterületet lefed, és a következő dokumentumok létrehozását eredményezi:

Az ESENER 2014 adatkészlete az Essexi Egyetem egyesült királysági adatarchívumán (UKDA), illetve a GESIS rendszeren keresztül érhető el.

ESENER-1 (2009)

Az első, 2009-ben végzett ESENER felméréshez közel 36 000 interjút készítettek a vezetőkkel és munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi képviselőkkel. A felmérésben az EU összes tagállama részt vett, Törökországgal, Norvégiával és Svájccal együtt – összesen 31 ország. Az interjúalanyok a 10 vagy több főt foglalkoztató magán- és állami szektorbeli szervezeteknél dolgoztak.

A felmérés interaktív eredményjelzője lehetővé teszi az ESENER-adatok megjelenítését és megosztását.

Tanulmányozza át a legfontosabb megállapításokat:

  • Európai vállalati felmérés az új és újonnan megjelenő kockázatokról (ESENER) ­ A munkahelyi biztonság és egészségvédelem kezelése (2010): Áttekintő jelentés angolul és Összefoglaló 24 nyelven

A másodlagos elemzések eredményeit is letöltheti:

A munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó más felmérések és statisztikai adatok:


Az ESENER 2009 adatkészlete az Essexi Egyetem egyesült királysági adatarchívumán (UKDA), illetve a GESIS rendszeren keresztül érhető el.