Szervezeti stratégia és munkaprogramok

A munkaprogramok az EU-OSHA szervezeti stratégiáján alapulnak.

Hosszú távú stratégia kidolgozása

Az EU-OSHA jelenlegi stratégiája a 2027-ig terjedő időszakra szól és hat stratégiai célkitűzést határoz meg, amelyek a következő hat kiemelt területhez kapcsolódnak:

  • A változások korai felismerése
  • Tények és számadatok
  • A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi irányítás eszközei
  • Figyelemfelkeltés
  • Tudáshálózat kiépítése
  • Stratégiai és operatív hálózatépítés

Bővebb információért kérjük, töltse le az EU-OSHA 2022–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves stratégiai programját

Tervezés a következő évre

Az EU-OSHA ügyvezető igazgatója minden évben elkészíti, az igazgatótanács pedig elfogadja az Ügynökség hároméves gördülő munkaprogramját meghatározó egységes programozási dokumentumot. A dokumentum részletezi a különösen a következő évben végrehajtandó tevékenységeket és elérendő célkitűzéseket.

Az egységes programozási dokumentum egyértelmű prioritásokat fogalmaz meg, és célja annak biztosítása, hogy az Ügynökség a lehető legjobban használja fel a rendelkezésére álló forrásokat és a hálózatát. 

A korábbi évek munkaprogramjainak/egységes programozási dokumentumainak megtekintéséhez, lépjen be a Kiadványok menüpontunkba.