You are here

Észt uniós elnökség


EE-logo-2017Az Európai Unió Tanácsának elnökségét a 28 tagállam nemzeti kormányai látják el, amelyek hathavonta, minden év január 1-jén és július 1-jén váltják egymást. Az elnökség jelentős felelősséggel jár: az adott időszak alatt az elnökséget betöltő tagállam elnököl az Európa Unió Tanácsa, az EU egyik legfőbb döntéshozó testületének ülésein. Ezenkívül az elnökség felelős annak biztosításáért, hogy a tagállamok harmonikusan együtt dolgozzanak, szükség esetén kompromisszumra jussanak, és mindenkor az EU egészének érdekében járjanak el.

Az EU elnökségének munkaprogramján három tagállam (az „elnökségi trió”) osztozik egy 18 hónapos periódus alatt. Az elnökség egyrészt részletesen meghatároz bizonyos célokat, amelyeket hivatali ideje alatt el szeretne érni, másrészt – a trió két másik tagjával együtt – olyan hosszabb távú célokat is kitűz, amelyek nem valósulhatnak meg mindössze hat hónapon belül.

Az új elnökségi trió 2017. július 1-jén kezdi meg munkáját. Észtország tölti be elsőként a Tanács elnökségi szerepét, 2017. július 1. és december 31. között, amelyet aztán Bulgária és Ausztria tölt be. Ezek az országok együtt dolgoznak 18 hónapos közös munkaprogramjuk végrehajtásán.

Az észt elnökség prioritásai:

  • Európa nyílt és innovatív gazdaságának fellendítése olyan üzleti környezet kialakításával, amely az ismeretalapú növekedést és versenyképességet támogatja;
  • Európa biztonságának megőrzése;
  • Európa digitalizálása és az adatok szabad áramlásának elősegítése;
  • egy befogadó és fenntartható Európa biztosítása;
  • a folyamatosan változó jellegű munka kihívásainak leküzdése - a munkavállalói jogokra, a készségek fejlesztésére és a mindenki számára elérhető foglalkoztatásra koncentrálva.

Tekintse meg az észt elnökség weboldalát!

Video: „Mit jelent a tanácsi elnökség, és hogyan működik?”