You are here

Finn uniós elnökség


The Presidency of the Council of the EU is shared among the national governments of the Member States, transferring from one Member State to another every six months, on 1 January and 1 July each year. The office of the Presidency comes with significant responsibility: the host Member State chairs meetings of the Council of the EU, one of the EU’s major decision-making bodies, during its term. In addition, the Presidency is responsible for ensuring that Member States work in harmony, negotiating compromises when necessary, and at all times acting in the interest of the EU as a whole.

The Presidency’s programme of work is shared by three Member States (the ‘Presidency trio’) over an 18-month period. The Presidency sets out detailed goals that it wants to achieve during its period of office and, with the other Presidency trio members, longer-term objectives that could not realistically be achieved in only six months.

2019. július 1-jén Finnország veszi át az Európai Unió Tanácsának elnöki szerepét. Finnország Romániával és Horvátországgal együttműködve a jelenlegi trióból másodikként valósítja meg a közös programban meghatározott célkitűzéseket.

Az elnökség egyik prioritása a versenyképes és társadalmilag befogadó EU megteremtése. Európának az öregedő társadalom és a globális verseny kihívásaival a termelékenységet és a versenyképességet serkentő fenntartható intézkedésekkel kell szembenézni. Ugyanakkor a polgárok számára látható eredmények elérése érdekében a szociális jogok európai pillérének további fejlesztésére irányuló koherens megközelítést kell elfogadni.

Az EU-nak továbbá egy jövőközpontú, kiterjedt, folyamatos tanulási stratégiára van szüksége, amely figyelembe veszi a munka átalakulását és a digitalizációt. A szakképzett munkaerő rendelkezésre állásának maximalizálására irányuló másik fő intézkedés a nők munkaerőpiaci részvételének fokozása. Az EU-nak és tagállamainak folytatniuk kell a munkahelyi nemi egyenlőséget, a munka és a magánélet összeegyeztetését és az egyenlő bérezést előmozdító fellépéseket. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem, a közegészségügyi szakpolitikák és a részmunkaidős foglalkoztatási rendszerek fejlesztésével Európában szükség van a munkában töltött idő meghosszabbításának ösztönzésére is.

A finn elnökség támogatja az EU-OSHA által is létrehozott rákkeltő anyagokkal kapcsolatos ütemtervet, amelyben felhívják a figyelmet a munkahelyi rákkeltő anyagokkal való érintkezés kockázataira, és ösztönzik a bevált gyakorlatok megosztását. Az elnökség november 27–28 között konferenciát tart „A munkahelyi rákos megbetegedések leküzdése érdekében végzett együttműködés” címmel.

A finn uniós elnökség weboldala

Watch the video ‘What is the Council presidency and how does it work?’