You are here

Román uniós elnökség


Az Európai Unió Tanácsának elnökségét a 28 tagállam nemzeti kormányai látják el, amelyek hathavonta, minden év január 1-jén és július 1-jén váltják egymást. Az elnökség jelentős felelősséggel jár: az adott időszak alatt az elnökséget betöltő tagállam elnököl az Európa Unió Tanácsa, az EU egyik legfőbb döntéshozó testületének ülésein. Ezenkívül az elnökség felelős annak biztosításáért, hogy a tagállamok harmonikusan együtt dolgozzanak, szükség esetén kompromisszumra jussanak, és mindenkor az EU egészének érdekében járjanak el.

Az EU elnökségének munkaprogramján három tagállam (az „elnökségi trió”) osztozik egy 18 hónapos periódus alatt. Az elnökség egyrészt részletesen meghatároz bizonyos célokat, amelyeket hivatali ideje alatt el szeretne érni, másrészt – a trió két másik tagjával együtt – olyan hosszabb távú célokat is kitűz, amelyek nem valósulhatnak meg mindössze hat hónapon belül.

2019. január 1-én új elnökségi trió kezdi meg hivatali idejét. Az első, január1-ől június 30-ig tartó időszakban Románia  látja el az EU Tanácsának elnökségi feladatait, majd Finnországi és Horvátország következik. A három ország együtt fog dolgozni 18 hónapos közös programuk végrehajtásán.

A román elnökség prioritásai az európai emberek igényeit helyezik a tevékenységek előterébe, és az alábbi, szélesebb körű kérdésekre összpontosítanak:

  • innováció, fenntartható fejlődés, foglalkoztatás és szociális jogok;
  • Európa biztonságosabbá tétele;
  • Európa pozíciójának erősítése globális szinten;
  • a közös európai értékek előmozdítása, ide értve a társadalmi igazságosságot, a demokráciát, a tiszteletet és a toleranciát.

A prioritások a Bizottság célkitűzésein és az előző elnökségi trió (Észtország, Bulgária és Ausztria) által meghatározott kérdéseken alapulnak. Ezen kívül minden ország lehetőséget kap arra, hogy az általa különösen relevánsnak vélt kérdésre felhívja a figyelmet.

Keresse fel a román elnökség weboldalát!

A „Mit jelent a tanácsi elnökség, és hogyan működik?” c. kisfilm megtekintése