Finn uniós elnökség


Az Európai Unió Tanácsának elnökségét a 28 tagállam nemzeti kormányai látják el, amelyek hathavonta, minden év január 1-jén és július 1-jén váltják egymást. Az elnökség jelentős felelősséggel jár: az adott időszak alatt az elnökséget betöltő tagállam elnököl az Európa Unió Tanácsa, az EU egyik legfőbb döntéshozó testületének ülésein. Ezenkívül az elnökség felelős annak biztosításáért, hogy a tagállamok harmonikusan együtt dolgozzanak, szükség esetén kompromisszumra jussanak, és mindenkor az EU egészének érdekében járjanak el.

Az EU elnökségének munkaprogramján három tagállam (az „elnökségi trió”) osztozik egy 18 hónapos periódus alatt. Az elnökség egyrészt részletesen meghatároz bizonyos célokat, amelyeket hivatali ideje alatt el szeretne érni, másrészt – a trió két másik tagjával együtt – olyan hosszabb távú célokat is kitűz, amelyek nem valósulhatnak meg mindössze hat hónapon belül.

2019. július 1-jén Finnország veszi át az Európai Unió Tanácsának elnöki szerepét. Finnország Romániával és Horvátországgal együttműködve a jelenlegi trióból másodikként valósítja meg a közös programban meghatározott célkitűzéseket.

Az elnökség egyik prioritása a versenyképes és társadalmilag befogadó EU megteremtése. Európának az öregedő társadalom és a globális verseny kihívásaival a termelékenységet és a versenyképességet serkentő fenntartható intézkedésekkel kell szembenézni. Ugyanakkor a polgárok számára látható eredmények elérése érdekében a szociális jogok európai pillérének további fejlesztésére irányuló koherens megközelítést kell elfogadni.

Az EU-nak továbbá egy jövőközpontú, kiterjedt, folyamatos tanulási stratégiára van szüksége, amely figyelembe veszi a munka átalakulását és a digitalizációt. A szakképzett munkaerő rendelkezésre állásának maximalizálására irányuló másik fő intézkedés a nők munkaerőpiaci részvételének fokozása. Az EU-nak és tagállamainak folytatniuk kell a munkahelyi nemi egyenlőséget, a munka és a magánélet összeegyeztetését és az egyenlő bérezést előmozdító fellépéseket. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem, a közegészségügyi szakpolitikák és a részmunkaidős foglalkoztatási rendszerek fejlesztésével Európában szükség van a munkában töltött idő meghosszabbításának ösztönzésére is.

A finn elnökség támogatja az EU-OSHA által is létrehozott rákkeltő anyagokkal kapcsolatos ütemtervet, amelyben felhívják a figyelmet a munkahelyi rákkeltő anyagokkal való érintkezés kockázataira, és ösztönzik a bevált gyakorlatok megosztását. Az elnökség november 27–28 között konferenciát tart „A munkahelyi rákos megbetegedések leküzdése érdekében végzett együttműködés” címmel.

A finn uniós elnökség weboldala

A „Mit jelent a tanácsi elnökség, és hogyan működik?” c. kisfilm megtekintése