Német uniós elnökség

Az Európai Unió Tanácsának elnökségét a 28 tagállam nemzeti kormányai látják el, amelyek hathavonta, minden év január 1-jén és július 1-jén váltják egymást. Az elnökség jelentos felelosséggel jár: az adott idoszak alatt az elnökséget betölto tagállam elnököl az Európa Unió Tanácsa, az EU egyik legfobb döntéshozó testületének ülésein. Ezenkívül az elnökség felelos annak biztosításáért, hogy a tagállamok harmonikusan együtt dolgozzanak, szükség esetén kompromisszumra jussanak, és mindenkor az EU egészének érdekében járjanak el.

Az EU elnökségének munkaprogramján három tagállam (az „elnökségi trió”) osztozik egy 18 hónapos periódus alatt. Az elnökség egyrészt részletesen meghatároz bizonyos célokat, amelyeket hivatali ideje alatt el szeretne érni, másrészt – a trió két másik tagjával együtt – olyan hosszabb távú célokat is kituz, amelyek nem valósulhatnak meg mindössze hat hónapon belül.

2020. július 1-jén Németország veszi át az Európai Unió Tanácsának elnökségét. Az új trió első elnöki szerepét először Németország tölti be, szorosan együttműködve Portugáliával és Szlovéniával, amely 2021-ben veszi át az elnökséget.

A német elnökség fő prioritásai (egyebek mellett) segíteni az Európai Uniót a koronavírus-járvány elleni küzdelemben és a következményekből való gazdasági kilábalásban. Emellett azonban az éghajlatváltozás és a digitális átalakulás is napirenden marad.

További témakörök:

  • ipari szakpolitikák és kis- és középvállalkozások,
  • az alacsony jövedelmű és szezonális dolgozók jelentősebb védelme,
  • társadalmi szempontból igazságos változtatások az Európai Unió gazdaságában, társadalmában és munkaerőpiacán,
  • és a Karcinogén anyagokról szóló ütemterv vezetése, amely a munkahelyen a karcinogén anyagok alkalmazásának megelőzésére vagy csökkentésére irányuló helyes gyakorlatok cseréjét biztosító és figyelemfelhívó cselekvési program.

Az elnökségi trióban szereplő másik két partnerrel való kooperáció mellett a német elnökség az Európai Bizottsággal is szorosan együttműködik. A Bizottság prioritásai a módosított 2020. évi munkaprogramban és a koronavírus-járvány utáni helyreállítási tervben szerepelnek.

A német uniós elnökség weboldala

„What is the Council presidency and how does it work” (Mit jelent a tanácsi elnökség, és hogyan működik?) című videó