You are here

Bolgár uniós elnökség


BG-logo-2017Az Európai Unió Tanácsának elnökségét a 28 tagállam nemzeti kormányai látják el, amelyek hathavonta, minden év január 1-jén és július 1-jén váltják egymást. Az elnökség jelentős felelősséggel jár: az adott időszak alatt az elnökséget betöltő tagállam elnököl az Európa Unió Tanácsa, az EU egyik legfőbb döntéshozó testületének ülésein. Ezenkívül az elnökség felelős annak biztosításáért, hogy a tagállamok harmonikusan együtt dolgozzanak, szükség esetén kompromisszumra jussanak, és mindenkor az EU egészének érdekében járjanak el.

Az EU elnökségének munkaprogramján három tagállam (az „elnökségi trió”) osztozik egy 18 hónapos periódus alatt. Az elnökség egyrészt részletesen meghatároz bizonyos célokat, amelyeket hivatali ideje alatt el szeretne érni, másrészt – a trió két másik tagjával együtt – olyan hosszabb távú célokat is kitűz, amelyek nem valósulhatnak meg mindössze hat hónapon belül.

Bulgária 2018. január 1-én átvette az uniós elnökséget. A jelenlegi hármas uniós elnökség (Észtország, Ausztria és Bulgária) folytatja 18 hónapos közös programja megvalósítását.

A bolgár elnökség a következőkre fekteti a hangsúlyt:

  • konszenzus az unió polgárai biztonságának fokozásával és a migráció hatékony kezelésével;
  • versenyképesség az egységes piac megerősítésének előtérbe helyezésével;
  • összetartás a gazdasági növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló befektetésekkel, az egység és szolidaritás biztosítása érdekében.

Keresse fel a bolgár elnökség weboldalát

A „Mit jelent a tanácsi elnökség, és hogyan működik?” c. kisfilm megtekintése