Az EU Tanácsának elnöksége

Az Európai Unió Tanácsának elnökségét a tagállamok nemzeti kormányai látják el, amelyek hathavonta, minden év január 1-jén és július 1-jén váltják egymást. Az elnökség hivatala komoly felelősséggel jár: az adott időszak alatt az elnökséget betöltő tagállam elnököl az Európai Unió Tanácsának, az EU egyik legfőbb döntéshozó testületének ülésein. Ezenkívül az elnökség felelős annak biztosításáért, hogy a tagállamok harmonikusan dolgozzanak együtt, szükség esetén kompromisszumra jussanak, és mindenkor az EU egészének érdekében járjanak el.

Az EU elnökségének munkaprogramján három tagállam (az „elnökségi trió”) osztozik egy 18 hónapos periódus alatt. Az elnökség egyrészt részletesen meghatároz bizonyos célokat, amelyeket hivatali ideje alatt el szeretne érni, másrészt – a trió másik két tagjával együtt – olyan hosszabb távú célokat is kitűz, amelyek hat hónap leforgása alatt reálisan nem valósulhatnak meg.

A jelenlegi elnökséggel kapcsolatos további információkért látogasson el az EU Tanácsának honlapjára.