You are here

Osztrák uniós elnökség


BG-logo-2017Az Európai Unió Tanácsának elnökségét a 28 tagállam nemzeti kormányai látják el, amelyek hathavonta, minden év január 1-jén és július 1-jén váltják egymást. Az elnökség jelentős felelősséggel jár: az adott időszak alatt az elnökséget betöltő tagállam elnököl az Európa Unió Tanácsa, az EU egyik legfőbb döntéshozó testületének ülésein. Ezenkívül az elnökség felelős annak biztosításáért, hogy a tagállamok harmonikusan együtt dolgozzanak, szükség esetén kompromisszumra jussanak, és mindenkor az EU egészének érdekében járjanak el.

Az EU elnökségének munkaprogramján három tagállam (az „elnökségi trió”) osztozik egy 18 hónapos periódus alatt. Az elnökség egyrészt részletesen meghatároz bizonyos célokat, amelyeket hivatali ideje alatt el szeretne érni, másrészt – a trió két másik tagjával együtt – olyan hosszabb távú célokat is kitűz, amelyek nem valósulhatnak meg mindössze hat hónapon belül.

Ausztria 2018. július 1-jétől tölti be az elnökséget. A jelenlegi hármas uniós elnökség (Észtország, Bulgária és Ausztria) folytatja18 hónapos programja megvalósítását.

Ausztria „zöld elnöksége” ösztönözni fogja a fenntarthatóságot, és a következő, tágabb kérdésekre összpontosít:

  • biztonság és migráció;
  • a jólét és a versenyképesség biztosítása digitalizáció révén;
  • stabilitás a szomszédos országokban.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem tekintetében az osztrák elnökség célja a rákkeltő anyagokról szóló irányelv módosításával kapcsolatos tárgyalások lezárása, mivel az EU-ban továbbra is a rák a legfőbb oka a munkavégzéshez kapcsolódó haláleseteknek.

Az EU-OSHA részt vesz a „Foglalkozási eredetű rákos megbetegedések terhének csökkentése az EU-ban – közös probléma közös megoldásokkal” című, szeptember 24–25-i konferencián. Célja, hogy felhívja a figyelmet a rákkeltő anyagoknak való munkahelyi kitettségből eredő kockázatokra és a bevált gyakorlatok cseréjére az „Egészséges munkahelyek – A veszélyes anyagok helyes kezelése” és az „A rákkeltő anyagokkal kapcsolatos ütemterv” kampányok keretében.

Keresse fel az osztrák elnökség weboldalát!

A „Mit jelent a tanácsi elnökség, és hogyan működik?” c. kisfilm megtekintése