Éves jelentések

Éves tevékenységi jelentés

Az EU-OSHA igazgatója minden pénzügyi évben jelentést készít az Ügynökség előző évi tevékenységeiről. A jelentés a programdokumentumban szereplő éves munkaprogram felépítését követi, és a tervben szereplő kiemelt célkitűzések és tevékenységek teljesítéséről számol be. Emellett vizsgálja az Ügynökség célkitűzései eléréséhez igénybe vett erőforrásokat is. 

Az éves tevékenységi jelentés egyben az igazgató vezetői jelentése is, amely – többek között – a belső ellenőrzési szabványok végrehajtásáról is beszámol.

A tevékenységi jelentést az EU-OSHA igazgatótanácsa elemzi és értékeli. Ez fontos lépés abban a folyamatban, amely során értékelik, hogyan hajtotta végre az Ügynökség az éves költségvetését (mentesítési eljárás).

Minden tevékenységi jelentés tartalmaz egy megbízhatósági nyilatkozatot is, amelyben az igazgató kijelenti az alábbiakat:

  • a jelentés hiteles és valós adatokat közöl;
  • az alkalmazott rendszer biztosítja a pénzügyi tranzakciók jogszerűségét és szabályszerűségét illető szükséges garanciákat;
  • a jelentésből nem hiányzik jelentős információ.

Éves jelentés

Az EU-OSHA alapító rendelete előírásainak megfelelően az igazgatótanácsnak el kell fogadnia az EU-OSHA tevékenységeiről szóló éves általános jelentést, amelyet legkésőbb június 15-ig továbbítania kell az Európai Parlamentnek, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Számvevőszéknek, a tagállamoknak, valamint a Munkahelyi Biztonsági, Higiéniai és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottságnak.

Az Ügynökség éves tevékenységi jelentésének értékelése mellett ez az igazgatótanács kiegészítő jellegű, de fontos feladata, amelyről az Ügynökség pénzügyi szabályzata rendelkezik, és amelyet külön napirendi pontban tárgyalnak.

Hozzáférés valamennyi éves jelentéshez.