Konszolidált éves tevékenységi jelentés

Az EU-OSHA többek között azáltal biztosítja átláthatóságát és elszámoltathatóságát, hogy tevékenységeiről és eredményeiről konszolidált éves tevékenységi jelentést tesz közzé.

Az EU-OSHA ügyvezető igazgatója minden egyes pénzügyi évre vonatkozóan jelentést készít az Ügynökség munkájáról és tevékenységeiről. A jelentés az egységes programozási dokumentumban található éves munkaprogram felépítését követi, és a tervben szereplő kiemelt célkitűzések és tevékenységek teljesítéséről számol be. Emellett vizsgálja az Ügynökség célkitűzéseinek eléréséhez igénybe vett erőforrásokat is. 

A konszolidált éves tevékenységi jelentés egyben az ügyvezető igazgató vezetői jelentése is, amely kiterjed például a belső ellenőrzési keretrendszer végrehajtására, többek között a belső és külső ellenőrzés, a külső értékelési rendszer és a teljesítménymutatók eredményeire, valamint a pénzügyi és az emberi erőforrásokra vonatkozó információkra.

A tevékenységi jelentést az EU-OSHA igazgatótanácsa elemzi és értékeli. Ez fontos lépés az azzal kapcsolatos értékelési folyamatban, hogy az Ügynökség hogyan hajtotta végre éves költségvetését (a mentesítési eljárás, amely az Európai Parlament és a Tanács bevonásával történik).

A korábbi évek konszolidált éves tevékenységi jelentéseinek megtekintéséhez, lépjen be a Kiadványok menüpontunkba.