Éves tevékenységi jelentés

Az EU-OSHA többek között azáltal biztosítja átláthatóságát és elszámoltathatóságát, hogy közzéteszi a tevékenységeiről és eredményeiről szóló éves jelentéseket.

Az EU-OSHA ügyvezető igazgatója minden egyes pénzügyi évre vonatkozóan jelentést készít az Ügynökség munkájáról és tevékenységeiről. A jelentés a programozási dokumentumban szereplő éves munkaprogram felépítését követi, és a tervben szereplő legfontosabb célkitűzések és tevékenységek teljesítéséről számol be. Emellett vizsgálja az Ügynökség célkitűzéseinek eléréséhez igénybe vett erőforrásokat is. 

Az éves tevékenységi jelentés egyben az ügyvezető igazgató gazdálkodási jelentése is, amely kierjed például a belső ellenőrzési keretrendszer végrehajtására, többek között a belső és külső ellenőrzés, a külső értékelési rendszer és a teljesítménymutatók eredményeire, valamint a pénzügyi és az emberi erőforrásokra vonatkozó információkra.

Az EU-OSHA igazgatótanácsa elemzi és értékeli a tevékenységi jelentést. Ez fontos lépés az azzal kapcsolatos értékelési folyamatban, hogy az Ügynökség hogyan hajtotta végre éves költségvetését (a mentesítési eljárás, amely az Európai Parlament és a Tanács bevonásával történik).