Enterprise Europe Network (Európai Vállalkozói Hálózat)

Enterprise Europe Network (Európai Vállalkozói Hálózat)

Enterprise Europe Network (Európai Vállalkozói Hálózat) (Európai Vállalkozói Hálózat)Az Enterprise Europe Network (EEN) egy kiemelt európai kezdeményezés, amely célja, hogy innovációs és üzleti támogatást nyújtson az Európai Unión belüli kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára. A versenyképességi és innovációs keretprogram részeként működő hálózat egyablakos tájékoztató pont is egyben, ahol minden információ megtalálható az uniós szakpolitikákról és jogszabályokról, a támogatási lehetőségekről, és amely segítséget nyújt üzleti partnerek keresésében éppúgy, mint a kutatási és innovációs képességek fejlesztésében. 53 országból mintegy 600 partnerszervezetet tömörít, ezáltal széles körű szolgáltatásokat kínál a kkv-k számára.

A kommunikációs partnerségi projekt célja, hogy felhívja a kkv-k figyelmét a munkahelyi biztonság és egészségvédelem jelentőségére, és könnyű hozzáférést biztosítson számukra a gyakorlati információkhoz és hasznos – országos és regionális szintű – kapcsolattartási lehetőségekhez, mint amilyenek a Nemzeti Partnerségi Találkozók, a figyelemfelhívó csomagok és egyes további tevékenységek, például az Európai Vállalkozói Hálózat munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi díja.

A Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (DG GROW), a Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) és az EU-OSHA nemzeti fókuszpontjai mellett az Európai Vállalkozói Hálózat tagjai azon legfontosabb partnerek, akik segítik az EU-OSHA-t céljai megvalósításában.

Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság

A Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság (DG GROW) feladata annak előmozdítása, hogy az európai vállalkozások növekedésbarát keretek között működhessenek. Kulcsszerepet tölt be az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégiában, és ez az Európai Bizottság azon szolgálata, amely felelősséggel tartozik többek között az áruk és szolgáltatások belső piacának kiteljesítéséért, a vállalkozó szellem és a növekedés előmozdításáért, valamint a kkv-k támogatáshoz való hozzáférésének megkönnyítéséért.

Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökséget (EASME) a célból hozta létre az Európai Bizottság, hogy saját nevében vezesse egyes uniós programok jelentős részét, mint amilyen például a vállalkozások versenyképességéért és a kis- és középvállalkozásokért (COSME) indított program, a környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE), a Horizont 2020 és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA).

Az Ügynökség célja, hogy hozzájáruljon az európai gazdaság tudás és innováció alapon történő versenyképesebbé és erőforrás-hatékonyabbá tételéhez.

Az Európai Vállalkozói Hálózat munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi nagykövetei és szerepük

Az Európai Vállalkozói Hálózat munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi díjaégvédelmi díjaAz Európai Vállalkozói Hálózat 2009 óta működik együtt az EU-OSHA-val, hogy a kkv-k és a mikrovállalkozások körében is felhívja a figyelmet a munkahelyi biztonság és egészségvédelem fontosságára. E feladat teljesítése céljából az Európai Vállalkozói Hálózat országos szintű munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi nagyköveteket nevez ki. A nagykövetek feladata különböző tevékenységek összehangolása, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem előmozdítása nemzeti szinten a kkv-k körében, majd évente egyszer beszámolni az EU-OSHA-nak munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tevékenységeikről.

Az Európai Vállalkozói Hálózat munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi nagyköveteinek teljes névsora

A kommunikációs partnerségi projekten belül a három nemzeti fókuszpont, az Európai Vállalkozói Hálózat három munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi nagykövete, valamint az EU-OSHA, a DG GROW és az EASME képviselőiből álló kommunikációs partnerségi munkacsoport feladata főként az, hogy stratégiai és szakmai tanácsokat adjon az EU-OSHA kommunikációs partnerségi stratégiájának kivitelezéséhez és figyelemmel kíséréséhez.

Az Európai Vállalkozói Hálózat munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi díja

Az Ügynökség Egészséges munkahelyek kampányának keretén belül az Európai Vállalkozói Hálózat munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi díjának célja, hogy felhívja a figyelmet a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdésére, és előmozdítsa azt a kkv-k körében. A 27 tagállam, Izland, Liechtenstein és Norvégia vállalkozóit tömörítő Európai Vállalkozói Hálózat tagjait felkérik, hogy nyújtsák be valamely elismerést érdemlő projektjüket, amely célja a kkv-k munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi feltételeinek javítása, és amely beleillik az alábbi kategóriák valamelyikébe: a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet előmozdító tevékenység vagy rendezvény; hálózatépítés; nyomtatott és online kommunikáció és publikációk.

Az Európai Vállalkozói Hálózat munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi díját kétévente adják át.

2013 | 2014/15 | 2016/17 2018/19