You are here

Sajtóközlemények
AZONNALI KÖZZÉTÉTELRE - 19/06/2018 - 01:30

Kisvállalkozások, nagy kihívások – a mikro- és kisvállalkozások munkahelyi biztonságával és egészségvédelmével kapcsolatos következő lépések felderítése

Június 19-én az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) magas szintű konferenciát rendez Brüsszelben, hogy feltárja az európai kisvállalkozások munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítására szolgáló irányt. Az esemény a mikro- és kisvállalkozások munkahelyi biztonságát és egészségvédelmét vizsgáló EU-OSHA-projekt megállapításaira épül, és egybeesik a projekt végső elemzési jelentésének közzétételével, amely részletezi az mkv-k munkahelyi biztonságát és egészségvédelmét befolyásoló fő tényezőket, valamint a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos ajánlásokat és szakpolitika kidolgozására vonatkozó támogatást biztosít.

Ez a projekt lehetővé tette, hogy jobban megértsük, hogyan látják az mkv-k az egészségvédelmi és biztonsági normákat és milyen, a hatóság és más érdekelt felek által hozott intézkedések szükségesek a betartásuk javítására.

A konferencia számos kulcsfontosságú uniós, nemzeti és nemzetközi érdekelt felet lát vendégül, valamint ösztönzi az arra irányuló párbeszédet, hogy hogyan lehet uniós és nemzeti szinten koordinálni az intézkedéseket és végrehajtani a projekt ajánlásait. A projekt célja, hogy elősegítse az olyan hatékonyabb, tényeken alapuló szakpolitikák és beavatkozások kialakítását, amelyek segítségével az mkv-k javíthatják munkahelyi biztonságukat és egészségvédelmüket. A végső jelentés széles körű elemzést szolgáltat arról, hogy „kinek milyen megoldások váltak be, és milyen körülmények között”, figyelembe véve az olyan kérdéseket, mint a kormányzás és szabályozás, a végrehajtás formái, a társadalmi-gazdasági környezet, a tanácsadási szolgáltatások, az oktatás, a kollektív szerződések, valamint a szociális partnerek bevonása.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős uniós biztos a következőket hangsúlyozta: „A munkahelyi egészségvédelem és biztonság a szociális jogok európai pillérének egyik alapelve, és kiemelt feladatomnak tekintem a mikro- és kisvállalkozások helyzetének javítását. Annak ellenére, hogy a mikro- és kisvállalkozások az európai munkaerő mintegy felét foglalkoztatják és alapvető fontosságúak a gazdasági növekedés szempontjából, az ezeknél a vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók gyakran gyenge védettséget élveznek a sérülésekkel és betegségekkel szemben, illetve számos ilyen vállalkozás kemény harcot folytat a túlélésért. Ez a projekt lehetővé tette, hogy jobban megértsük, hogyan látják az említett vállalkozások az egészségvédelmi és biztonsági normákat és milyen, a hatóság és más érdekelt felek által hozott intézkedések szükségesek a betartásuk javítására.”

Az egyik fő ajánlás az összes kulcsfontosságú érdekelt fél, köztük a szabályozási szereplők, a szakszervezetek és a munkáltatói szervezetek bevonása, valamint annak biztosítása, hogy erőfeszítéseiket oly módon tervezzék és koordinálják, hogy maximalizálható legyen az mkv-k megszólításának, valamint az alkalmazható, fenntartható és átültethető megoldások kialakításának hatékonysága. A jelentés azt is megállapítja, hogy alapvető fontosságúak a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó erős nemzeti rendszerek és a munkahelyi biztonság és egészségvédelem integrálása az ágazati oktatásba, valamint az olyan ellátásilánc-intézkedések, amelyek kedveznek az mkv-k munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének.

Christa Sedlatschek, az EU-OSHA igazgatója szerint: „Rendkívül fontos, hogy valamennyi érdekelt fél együtt dolgozzon annak érdekében, hogy egy következetes üzenetet tudjanak közvetíteni, illetve segítsenek az mkv-knak megbirkózni a munkahelyi biztonság és egészségvédelem jelentette kihívásokkal. Az EU-OSHA háromoldalú jellegének köszönhetően ideális helyzetben van a közreműködéshez. Az online interaktív kockázatértékelés (OiRA) eszköz nagyszerű példája ennek a közreműködésnek, ugyanis több különböző érdekelt felet kapcsol össze uniós és nemzeti szinten. Az EU-OSHA számos más, további eszközt és tájékoztató anyagot is kidolgoz »Egészséges munkahelyek« kampánya keretében, amely kifejezetten a kisvállalkozásokat célozza meg.”

Példák a bevált gyakorlatokra

Európa-szerte számos olyan más, bevált gyakorlatot szemléltető példa létezik, amelynek célja a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása az mkv-knál. Ide tartoznak az olyan „hagyományosabb” megoldások, mint például a svédországi szociális partnerek által kidolgozott ágazatspecifikus kockázatértékelési ellenőrzőlisták. A több mint 60 ágazatban működő kisvállalkozások igényeihez igazítva az online eszközök szabadon felhasználhatók, és egyszerűbbé teszik a társaságok számára a szabályozási előírásoknak való megfelelést.

Vannak olyan példák is, amelyek személyes támogatáson alapulnak. Ez utóbbi különösen fontosnak bizonyul az mkv-k számára, amikor a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre való figyelemfelhívásról, valamint fejlődésének előmozdításáról van szó. Dániában a munkáltatói szervezetek és a szakszervezetek együtt dolgoztak a kifejezetten mkv-k által uralt építőiparnak szóló, ingyenesen rendelkezésre álló munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi tanácsadási szolgáltatás, a BAMBUS létrehozásában, amely révén a társaságok munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szaktanácsadókkal konzultálhatnak, valamint tájékoztatást és tanácsokat kaphatnak. Észtországban a mezőgazdasági ágazatban a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó minőségi tanácsadás rendelkezésre állását egy átfogó – a Vidékfejlesztési Alapítvány közreműködésével a Vidékügyi Minisztérium által kifejlesztett – képzési programmal növelték, amely kifejezetten a mezőgazdasági tanácsadók munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó tudásának fejlesztésére szolgál.

Bár a munkahelyi biztonság és egészségvédelem fejlesztése kihívást jelenthet az mkv-k számára, a projekt komoly bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az mkv-k nagyobb valószínűséggel fogadnak el olyan programokat, amelyeket relevánsnak és megfizethetőnek gondolnak, továbbá hogy egy egységes megközelítés, amelyben valamennyi érdekelt fél ugyanazokat az egyértelmű üzeneteket közvetíti, nagyobb valószínűséggel győzi meg a kisvállalkozásokat arról, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítása megvalósítható és egyben praktikus is. Ugyanakkor még mindig jelentős a sérülékeny, forrásokkal nem megfelelően ellátott, valamint a meglévő támogatások és hatósági ellenőrzések hatókörén kívül eső mkv-k aránya.

A konferencia – a megállapítások bemutatásán, interaktív kerekasztal-megbeszéléseken és vitafórumokon keresztül – egységes keretbe foglalja a projekt munkáját és szakértői betekintést nyújt abba, hogy milyen intézkedésekre van szükség az említett megállapítások gyakorlatba ültetéséhez és olyan megoldások kidolgozásához, amelyek segíthetnek a legsérülékenyebb mkv-knak.

Hivatkozások:

Megjegyzések a szerkesztőnek: 
1.

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) működésének célja, hogy Európa olyan hellyé válhasson, ahol biztonságosabban, egészségesebb körülmények között és eredményesebben lehet dolgozni. Az Ügynökség megbízható, kiegyensúlyozott és pártatlan biztonsági és egészségvédelmi információkat kutat, fejleszt és terjeszt, valamint egész Európára kiterjedő figyelemfelhívó kampányokat szervez. Az Európai Unió által 1994-ben alapított, bilbaói (Spanyolország) székhelyű ügynökség az Európai Bizottság, a tagállamok kormányai, a munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselői, valamint az Unió tagállamaiból és azokon kívülről érkező vezető szakértők számára biztosít közös fórumot.

Most már követhet minket a Facebookon, a Twitteren, a LinkedInen, a YouTube-on, illetve feliratkozhat havonta megjelenő OSHmail hírlevelünkre. Az EU-OSHA rendszeres híreire és információira regisztrálhat az RSS feed-en keresztül is.

http://osha.europa.eu