Az új felmérés tanúsága szerint az európai munkahelyeken az UV-sugárzás és a dízelkibocsátás a daganatos betegségek kockázatát hordozó leggyakoribb expozíció

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 20/11/2023 - 09:00

Az új felmérés tanúsága szerint az európai munkahelyeken az UV-sugárzás és a dízelkibocsátás a daganatos betegségek kockázatát hordozó leggyakoribb expozíció

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) a mai napon közzéteszi a munkavállalóknak a daganatos betegségek kockázati tényezőivel szembeni kitettségéről Európában végzett felmérés (WES) első megállapításait; a felmérés hat uniós tagállam több ezer munkavállalójának bevonásával került lebonyolításra, hogy pontos adatokkal szolgáljon, amelyek hozzájárulhatnak a foglalkozási eredetű daganatos betegségek megelőzéséhez. 

Első alkalommal áll a rendelkezésünkre olyan vizsgálat, amely a kombinált expozíciót is figyelembe veszi, és olyan munkavállalókat is elér, akik alapesetben nem kerülnének be a megkérdezettek közé, így például az önálló vállalkozókat vagy a mikro- és kisvállalkozások munkavállalóit, a foglalkozások minden fajtáját felölelve. Ez minden bizonnyal hozzájárul a megelőző intézkedések javításához és a tényeken alapuló szakpolitika aktualizálásához.

William Cockburn
az EU-OSHA ügyvezető igazgatója

Az Európai Unió 2021–2027-es munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretében szereplő becslés szerint a rákkeltő anyagok évente mintegy 100 000 foglalkozási eredetű daganatos megbetegedéssel összefüggő halálesethez járulnak hozzá az EU-ban. E munkahelyi probléma kezeléséhez alapvető, hogy aktuális és megbízható adatokkal rendelkezzünk a munkavállalók betegséghez vezető kockázatoknak való kitettségére vonatkozóan. A felmérést úgy alakították ki, hogy a kapott válaszok alapján meg lehessen becsülni a munkavállalók valószínűsíthető kitettségét a daganatos betegségek 24 ismert kockázati tényezőjének, amelyek között ipari vegyi anyagok, folyamatok során keletkező anyagok és keverékek, valamint fizikai kockázati tényezők is szerepelnek. 

Az azonosított leggyakoribb valószínűsíthető munkahelyi expozíciók között a nap ultraibolya (UV) sugárzása, a dízelmotorok kipufogógáz-kibocsátása, a benzol, a belélegezhető kristályos szilícium-dioxid (RCS) és a formaldehid szerepelt. A felmérés kiterjedt azokra a munkavállalókra is, akiket a felmérés előtti utolsó munkahéten többszörös expozíció ért, azaz a daganatos betegségek legalább két kockázati tényezőjének voltak kitéve, amelyek nem feltétlenül egy időben vagy ugyanazon munkafolyamat során jelentkeztek. Az adatok szerint a bányászatban és a kőfejtésben, valamint az építőiparban dolgozók több mint 60%-a volt egyszerre több kockázati tényezőnek kitéve.

Az EU-OSHA ügyvezető igazgatója, William Cockburn kijelentette: „A munkavállalói expozícióra vonatkozó új felmérés alaposan megvizsgálja a releváns adatokat, amelyek segítenek megérteni a daganatos betegségek kockázatainak való munkahelyi kitettség jelenlegi forgatókönyvét. Első alkalommal áll a rendelkezésünkre olyan vizsgálat, amely a kombinált expozíciót is figyelembe veszi, és olyan munkavállalókat is elér, akik alapesetben nem kerülnének be a megkérdezettek közé, így például az önálló vállalkozókat vagy a mikro- és kisvállalkozások munkavállalóit, a foglalkozások minden fajtáját felölelve. Ez minden bizonnyal hozzá fog járulni a megelőző intézkedések javításához és a tényeken alapuló szakpolitika aktualizálásához.”

A kérdőíveket Németországban, Írországban, Spanyolországban, Franciaországban, Magyarországon és Finnországban, a gazdasági tevékenységek valamennyi ágazatában dolgozó, 15 éves vagy idősebb munkavállalók töltötték ki. A felmérés során 24 402 felhasználható interjút sikerült összegyűjteni az elemzéshez. A vizsgálatból származó információk alátámaszthatják a rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagokról szóló irányelv esetleges jövőbeli módosítására irányuló javaslatokat, és elősegíthetik az európai rákellenes terv keretében hozott munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi intézkedéseket. Emellett javíthatják a munkával összefüggő betegségek, különösen a daganatos betegségek megelőzését, ami a az Európai Unió 2021–2027-es munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretének egyik fő célkitűzése.

A felmérés eredményeit több szakaszban fogjuk közzétenni. Az első eredmények ismertetésére először a november 20–21-én Madridban (Spanyolország) megrendezésre kerülő „A munkavégzéssel összefüggő daganatos betegségek megelőzése” című konferencián kerül sor. A rendezvény a rákkeltő anyagokra vonatkozó ütemterv része, amely kezdeményezés keretében szintén hasznosíthatók a WES által szolgáltatott adatok, mivel célja a munkahelyi rákkeltő anyagoknak való kitettségből eredő kockázatok tudatosítása és a bevált gyakorlatok vállalatok és szervezetek közötti cseréje.

Hivatkozások:

Notes to editor:

Felmérés a munkavállalóknak a daganatos betegségek kockázati tényezőivel szembeni kitettségéről Európában (WES)

A munkavállalóknak a daganatos betegségek kockázati tényezőivel szembeni kitettségére vonatkozóan Európában lebonyolított felmérés (WES) a munkavállalók betegséghez vezető kockázatoknak való kitettségét illetően igyekszik aktuális és megbízható adatokat szolgáltatni. A daganatos betegségek jelentik az európai munkahelyek előtt álló egyik legnagyobb egészségügyi kihívást, a felmérés pedig alapvető eszköz e probléma kezelésére. A WES révén az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) hozzájárulhat a megelőzéshez, a tudatosság növeléséhez és a szakpolitikák kialakításához, végső soron segítve a foglalkozási eredetű daganatos betegségek elleni küzdelmet

Az EU-OSHA

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) működésének célja, hogy Európa olyan hellyé válhasson, ahol biztonságosabban, egészségesebb körülmények között és eredményesebben lehet dolgozni. Az Ügynökség megbízható, kiegyensúlyozott és pártatlan biztonsági és egészségvédelmi információkat kutat, fejleszt és terjeszt, valamint egész Európára kiterjedő figyelemfelhívó kampányokat szervez. Az Európai Unió által 1994-ben alapított, bilbaói (Spanyolország) székhelyű ügynökség az Európai Bizottság, a tagállamok kormányai, a munkaadói és munkavállalói szervezetek képviselői, valamint az Unió tagállamaiból és azokon kívülről érkező vezető szakértők számára biztosít közös fórumot.

Most már követhet minket a Facebookon, a X (Twitter)-en, a LinkedInen, a YouTube-on, illetve feliratkozhat havonta megjelenő OSHmail hírlevelünkre. Az EU-OSHA rendszeres híreire és információira regisztrálhat az RSS feed-en keresztül is.

https://osha.europa.eu