You are here

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban az Állami Munkafelügyelet hatáskörébe tartozik, ami a Munkaügyi-és szociális politikai minisztérium szerves részét képezi.A Munkaügyi-és szociális politikai minisztérium belső szerveként, felügyelőin keresztül, az Állami Munkafelügyelet felügyeleti vizsgálatot végez a munkaügyi kapcsolatok, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem joga, a felügyeleti és munkajog, a foglalkoztatási és a munkanélküliség esetére kötött biztosítás jogterülete, a munkaerő-kölcsönző ügynökségekre vonatkozó jogszabályok, a fogyatékkal élők foglalkoztatásának joga, a külföldiek foglalkoztatásának joga, az önkéntes kötelezettségvállalás joga, az oktatás területén érvényesülő jog, a kereskedelmi jog, a dohányzás elleni védelemre vonatkozó jog, a bértárgyalások, a munkaszerződések, valamint a munkahelyi biztonságra ás egészségvédelemre vonatkozó jogszabályok és más rendeletek terén történő jogérvényesítés területén (lásd itt).A munkahelyi biztonság és egészségvédelem egy multidiszciplináris terület, amely egy specifikus munkára és munkafolyamatokra vonatkozó jogszabályok sokaságából tevődik össze. Mivel Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban a biztonságos munkakörölmények megeteremtésére számos intézkedés, norma és szabvány áll rendelkezésre, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem alkotmányos kategóriának minősül. A biztonság és egészségvédelem jogrendszerünkben a munka-és a munkafolyamat-szervezés szerves részét képezi, így minden munkavállaló biztosított, ez összhangban áll a minden munkavállalót megillető védelem alkotmányos jogának alapelvével. Az egészség és biztonság komplex kifejezése nem pusztán a munkavállaló fizikai sérülések vagy munkahelyi megbetegedések elleni védelmét jelenti, hanem a pszichológiai (morális) személyiségének védelmet is, ezáltal képviselve egy egyre inkább jelentőssé váló komplex kérdést.


Fókuszpontok elérhetőségei

Macedonian Occupational Safety and Health Association
Vostanichka 2
1000 Skopje
Macedónia
Contact person:
Milan PETKOVSKI
E-mail cím: milan [dot] p [at] mzzpr [dot] org [dot] mk