You are here

A csalás és az összeférhetetlenség megelőzése

Az EU-OSHA elkötelezte magát a csalások megelőzésének és felderítésének, valamint a csalásfelderítés feltételeinek javítása, továbbá a megfelelő jóvátétel és elrettentés – arányos és visszatartó erejű szankciókkal és tisztességes eljárásokkal történő – megvalósítása mellett.

A csalások megelőzésére

E célból az Ügynökség elfogadott  egy átfogó, csalás elleni stratégiát, amely meghatározza a különböző érdekelt felek felelősségi köreit.

Ez összhangban van az Ügynökség pénzügyi szabályzatával (30. és 111. cikk) és az intézményközi munkacsoport által kidolgozott, az uniós ügynökségekre vonatkozó közös megközelítés nyomon követésének ütemtervében meghatározott követelményekkel.

Hasznos linkek

Összeférhetetlenség megelőzése 

Hasonlóképpen az EU-OSHA elkötelezte magát a döntések és az ügynökség által kiadott információk integritásának a biztosítására, valamint a munkájához és tevékenységeihez kapcsolódó elszámoltathatóság előmozdítására. Emiatt játszik fontos szerepet az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése.

Kinevezésük alkalmával és ötévente az igazgatási tanács, az elnökség és a tanácsadói csoportok tagjai összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek, és benyújtják az önéletrajzuk összefoglalóját az ügynökség összeférhetetlenség kezelésére irányuló üzletpolitikájának keretén belül. Ebbe a politikába a titoktartási nyilatkozat, az összeférhetetlenségi nyilatkozatok és az önéletrajzok összefoglalóinak benyújtásához, értékeléséhez és jóváhagyásához kapcsolódó eljárás, valamint a bizalommal való visszaélésre vonatkozó eljárás tartozik.

Ezen túlmenően az átláthatóság biztosítása érdekében az igazgató és a vezető tisztviselő munkatársak összeférhetetlenségi nyilatkozatai és önéletrajzaik összefoglalói nyilvánosan is hozzáférhetőek.

Hasznos linkek

Az ügynökség összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó üzletpolitikája, beleértve a titoktartási nyilatkozatot

Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok és az önéletrajzok összefoglalóinak benyújtásához, értékeléséhez és jóváhagyásához kapcsolódó eljárás

A bizalommal való visszaélésre vonatkozó eljárás

Az igazgatási tanács, elnökség és a tanácsadói csoportok tagjainak összeférhetetlenségi nyilatkozatai és önéletrajzaik összefoglalói

Az igazgató és a vezető tisztviselő munkatársak összeférhetetlenségi nyilatkozatai és önéletrajzaik összefoglalói