A csalás és az összeférhetetlenség megelőzése

Az EU-OSHA elkötelezte magát a csalások megelőzésének és felderítésének, valamint a csalásfelderítés feltételeinek javítása, továbbá a megfelelő jóvátétel és elrettentés – arányos és visszatartó erejű szankciókkal és tisztességes eljárásokkal történő – megvalósítása mellett.

A csalások megelőzésére

E célból az Ügynökség elfogadott  egy átfogó, csalás elleni stratégiát, amely meghatározza a különböző érdekelt felek felelősségi köreit.

Ez összhangban van az Ügynökség pénzügyi szabályzatával (30. és 111. cikk) és az intézményközi munkacsoport által kidolgozott, az uniós ügynökségekre vonatkozó közös megközelítés nyomon követésének ütemtervében meghatározott követelményekkel.

Hasznos linkek

Összeférhetetlenség megelőzése 

Hasonlóképpen az EU-OSHA elkötelezte magát a döntések és az ügynökség által kiadott információk integritásának a biztosítására, valamint a munkájához és tevékenységeihez kapcsolódó elszámoltathatóság előmozdítására. Emiatt játszik fontos szerepet az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése.

Az Ügynökség összeférhetetlenség kezelésére irányuló politikájának keretében az igazgatótanács, az elnökség és a tanácsadói csoportok tagjai kinevezésük alkalmával összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek és benyújtják az önéletrajzuk összefoglalóját, amit 5 évente meg kell ismételniük. A politikához tartozik a titoktartási nyilatkozat, az összeférhetetlenségi nyilatkozatok és az önéletrajzi összefoglalók benyújtásával, értékelésével és jóváhagyásával kapcsolatoseljárás, valamint a bizalommal való visszaélésre vonatkozó eljárás.

Ezen túlmenően az átláthatóság biztosítása érdekében az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselő munkatársak összeférhetetlenségi nyilatkozatai és önéletrajzaik összefoglalói nyilvánosan is hozzáférhetőek.

Az igazgatótanács az ügynökség számára egy csalás elleni stratégiát is elfogadott.

Hasznos linkek

Az ügynökség összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó üzletpolitikája, beleértve a titoktartási nyilatkozatot

Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok és az önéletrajzok összefoglalóinak benyújtásához, értékeléséhez és jóváhagyásához kapcsolódó eljárás

A bizalommal való visszaélésre vonatkozó eljárás

Az igazgatótanács, az elnökség és a tanácsadói csoportok tagjainak összeférhetetlenségi nyilatkozatai és önéletrajzaik összefoglalói

Az ügyvezető igazgató és a vezető tisztviselő munkatársak összeférhetetlenségi nyilatkozatai és önéletrajzainak összefoglalói