Partneri együttműködés: az EU-OSHA sikerének kulcsa

Az elmúlt 25 évben az EU-OSHA egy széles körű partnerhálózatot hozott létre és erősített meg, amellyel szoros együttműködésben dolgozik. Ezen a hálózaton keresztül az Ügynökség sikeresen kapcsolódott a munkahelyekhez annak érdekében, hogy irányadó munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági információkat és gyakorlati eszközöket biztosítson. Az EU-OSHA mára már nemcsak valamennyi tagállammal, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országaival működik együtt, hanem a tagjelölt és a potenciális tagjelölt országokkal is, hogy felhívja a figyelmet a munkahelyi kockázatokra, és elősegítse a munkahelyi egészségvédelem és biztonság javítását.

Az EU-OSHA legfontosabb partnerei a következők:

Az igazgatótanács az összes tagállam kormányának, valamint munkáltatói és munkavállalói szervezeteinek képviselőiből áll. Ez a háromoldalú megközelítés biztosítja, hogy valamennyi érdekelt fél véleménye képviselve legyen a döntéshozatalban, és az Ügynökség sikerének egyik fontos eszköze is.

Minden tagállamnak egy nemzeti fókuszpontot – általában egy illetékes nemzeti hatóságot – kell kijelölnie, amely olyan nemzeti adatokat szolgáltat, amelyeket az Ügynökség a politikai döntéshozók tájékoztatására használ. Az EU-OSHA és a fókuszpontok közötti kapcsolat azonban egyáltalán nem egyoldalú. Éppen ellenkezőleg, az EU-OSHA támogatja a fókuszpontok egyes munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági erőfeszítéseit, és megbízható, naprakész információkat biztosít számukra. Például:

  • Az Ügynökség fókuszpont-segítségnyújtási eszköze (Focal Point Assistance Tool – FAST) támogatja a fókuszpontokat az események és tevékenységek nemzeti szintű szervezésében.
  • Az EU-OSHA a fókuszpontok nemzeti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági erőfeszítéseinek szempontjából releváns anyagokat fordít.

A nemzeti fókuszponthálózat kiépítésének feladata 1997-ben indult az EU akkori tizenöt tagállamával. Az EU 2004-es jelentős bővítése, amikor 10 ország csatlakozott a meglévő 15 tagállamhoz, új kihívást jelentett az EU-OSHA számára, és elősegítette a kockázatmegelőzési kultúra fejlődését. Annak érdekében, hogy az összes tagállamban következetesen magas szintű munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági normákat biztosítson, az Ügynökség bővítési tervet hozott létre, amelynek célja:

  • a meglévő anyagoknak az új tagállamok igényeihez történő igazítása;
  • a munkaadók, a munkavállalók és a szociális partnerek tudatosságának növelése a munkahelyi egészségvédelem és biztonság fontosságával kapcsolatban.

A nemzeti fókuszpontok és más partnerek hatékony hálózata fontos szerepet játszott e terv végrehajtásában.

Az évek során megerősített hatékony együttműködésnek köszönhetően az EU-OSHA hálózata jelenleg 39 nemzeti fókuszponttal rendelkezik.

Az Ügynökség bebizonyította, hogy a koncepció, amelyen alapszik – egy háromoldalú ügynökség, amely a tagállamok és a partnerországok fókuszpontjaival és partnereivel foglalkozik – hatékony volt. Ez a koncepció új tevékenységeket, új együttműködési módokat eredményezett, és fontos szerepet játszott abban, hogy megteremtsünk egy közös megegyezést azzal kapcsolatban, hogy meddig akarunk elmenni a munkavállalók védelmében.

Hans-Horst Konkolewsky, az EU-OSHA korábbi igazgatója

Az Ügynökség régóta együttműködik az EEN-nel is, amely jelenleg mintegy 600 partnerszervezetből áll. Ez jelentősen megnövelte az Ügynökség azon képességét, hogy a közösen szervezett tevékenységek és rendezvények révén számos kisvállalkozást érjen el, valamint az EU-OSHA kiadványainak és útmutatásainak széles körű terjesztését.

Az EU-OSHA sikere a többi partnerével, többek között az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel, a szociális partnerekkel és a kampánypartnerekkel való szoros kapcsolatától függ. Az EU-OSHA több mint tíz évet töltött a kampánypartnerek jelentős portfóliójának aktív építésével: az Ügynökség a legújabb kampányok során több mint 100 hivatalos kampánypartner és több mint 30 médiapartner elkötelezettségét tapasztalta. Ez alapvető fontosságú volt az Ügynökség „Egészséges munkahelyek” kampányainak hatékony végrehajtásához.

2019-ben itt az ideje, hogy átgondoljuk és elismerjük azt a hozzájárulást, amelyet ez a kiterjedt hálózat végez immár 25 éve a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági információk munkahelyeken történő hatékony terjesztése területén Európában.