Kik az EU-OSHA munkájának kedvezményezettjei?

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Az EU-OSHA-t azzal az egyszerű, de jelentős céllal alapították, hogy Európában biztonságosabbá, egészségesebbé és termelékenyebbé tegye a munkavégzést. Célkitűzése a munkahelyi kockázatokkal kapcsolatos ismeretek bővítése és a tudatosság növelése, valamint a munkavédelem javításának előmozdítása, a szakpolitikai döntéshozók, a vállalkozások és a munkahelyek elérése, illetve hiteles információk és gyakorlati eszközök biztosítása révén.

Európában a legtöbb vállalkozás mikro-, kis- és középvállalkozás, melyek közül a mikrovállalkozások megdöbbentően magas aránya 95%. Ezért a kis- és középvállalkozások (kkv-k), és különösen a mikro- és kisvállalkozások (mkv-k) jelentik az EU-OSHA fő célközönségét: nemcsak az európai uniós munkaerő több mint felét foglalkoztatják, hanem aránytalanul nagy arányban történnek náluk balesetek és szembesülnek munkavédelemmel kapcsolatos egyéb problémákkal. Míg a nagyobb vállalkozások egyre jelentősebb mértékben fektetnek be munkavédelmi üzletpolitikájukba, ez nyilvánvalóan nem járható út sok kkv számára, valószínűleg az erőforrások vélt vagy valódi hiánya, valamint a hatékony munkavédelmi irányítással kapcsolatos, nem megfelelő szintű információátadás miatt.

 © EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Felismerve, hogy a kkv-k Európa „hajtóerejét” jelentik és szükséges a támogatásuk, 2001-ben az EU finanszírozási rendszereket vezetett be.. Az Európai Parlament felhívására az EU-OSHA összeolvasztotta ezeket a támogató rendszereket, és egy párhuzamos rendszert hozott létre, amely 2001-től 2003-ig működött.

A rendszer csak az első évben 51 projekt számára nyújtott 25 ezer - 190 ezer EUR támogatást, összesen 5 millió EUR értékben. A kezdeményezés keretében több mint félmillió kkv részesült támogatásban, és több mint 15 ezer órányi képzést és szemináriumot tartottak a kockázatok tudatosítása és a bevált gyakorlatok témájában. Nem meglepő, hogy a rendszer népszerűsége nőtt, így a második évben már 700 ezer kkv részesült támogatásban.

Ezek a finanszírozási rendszerek lehetővé tették az ügynökség számára, hogy működésének korai éveiben Európa-szerte számos kkv-t érjen el, és ne csak a munkavédelemmel kapcsolatos tudatosságot növelje, hanem növelje az ügynökség ismertségét a kedvezményezett vállalkozások között.

Az mkv-k továbbra is jelentős helyet foglalnak el az EU-OSHA tevékenységeinek kedvezményezettjei között. Az ügynökség által 2000 óta szervezett munkahelyi biztonság és egészségvédelem európai hetéből, és a későbbiekben a munkavédelemmel kapcsolatos éves tájékoztató kampányokból nőtt ki az EU-OSHA kiemelt kezdeményezése, az Egészséges munkahelyek kampányok, amelyek a kisvállalkozások megszólítására irányuló erőfeszítések jelentős részévé váltak. A 2 éves kampányok célja, hogy a bevált gyakorlatok cseréje, valamint az információs anyagok, a gyakorlati eszközök és források készítése és terjesztése révén felhívják a figyelmet a munkavédelemmel kapcsolatos releváns témákra. A kampányanyagokat úgy alakították ki, hogy könnyen érthetőek és ingyenesek legyenek, és így a kisvállalkozások igényeihez igazodjanak, amelyek idő- és pénzbeli nehézségekkel szembesülhetnek a munkavédelem terén.

A 2008-ban indult első 2 éves kampány a kockázatértékelésre összpontosított, ami az összes hatékony munkavédelmi gyakorlat részét képezi. Ennek részeként jött létre az online interaktív kockázatértékelési platform (OiRA). Az OiRA kifejezetten az mkv-k támogatására szolgál. Lehetővé teszi olyan webalapú ágazati alkalmazások létrehozását, amelyek segítségével hatékonyan értékelhetők és kezelhetők a kockázatok. Az OiRA több ezer kisvállalkozásnak segített a kockázatértékelés egyszerű és költséghatékony módon való elvégzésében.

© EU-OSHA - Az EU-OSHA magas szintű konferenciája az mkv-k munkahelyi biztonságával és egészségvédelmével kapcsolatban - 2018. június 19., Brüsszel

2018 júniusában az EU-OSHA konferenciát rendezett Brüsszelben az európai kisvállalkozások munkavédelmének javítása témájában. Az EU-s, a nemzeti és a nemzetközi érdekelt felek megvitatták a 3 éves SESAME (Safe Small and Micro Enterprises) projekt következtetéseit. Az egyik legfontosabb ajánlás az volt, hogy valamennyi érdekelt fél elkötelezettségére és erőfeszítéseik összehangolására van szükség az mkv-k elérése érdekében. A projekt több mint 60 ágazat mkv-inak szükségleteihez igazított, bevált gyakorlatok gazdag tárházát eredményezte.

Kik még?

Bár a kkv-k jelentik az EU-OSHA tevékenységének fő célcsoportját, nem csupán ezek alkotják a kedvezményezettek körét. Mások:

  • szakpolitikai döntéshozók EU- és nemzeti szinten
  • munkavállalók és munkáltatók, valamint képviselőik
  • munkavédelmi szakemberek és kutatók
  • nemzeti kormányok.

Látható, hogy az EU-OSHA tevékenysége széleskörben támogat kedvezményezetteket. Az ügynökség célja azonban továbbra is egyértelmű és döntő fontosságú: Európában biztonságosabbá, egészségesebbé és termelékenyebbé tegye a munkavégzést.