Az EU-OSHA az uniós jogszabályok szolgálatában

Egy jelentős évforduló alkalom arra, hogy visszatekintsünk a múltra, és arra is, hogy felkészüljünk az új kihívásokra.

25. jubileumi évében az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) megemlékezik a munkahelyi biztonság és egészségvédelem 30 éve bevezetett legfontosabb irányelvéről, és várakozással tekint a szociális jogok európai pillérének támogatása elé.

A keretirányelv

A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló 89/391/EGK európai keretirányelv 1989. júniusi megjelenése jelentős mérföldkő volt az európai munkavállalók életében. Ez volt az első átfogó uniós munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jogszabály, amely az egész régióban alkalmazandó általános alapelveket és minimumszabályokat vezetett be.

A keretirányelv értelmében a munkáltatók felelősek a munkavállalók biztonságáért és egészségéért. A munkahelyi egészségvédelem és biztonság új megközelítésének olyan sarokpontjai vannak, mint a munkáltatók felelőssége, a megelőzésre megállapított elvek, valamint a munkavállalók tájékoztatása, oktatása, kiegyensúlyozott részvétele és a velük folytatott konzultáció. Nagyon fontos, hogy az irányelv a kockázatértékelés elvét is az uniós munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jogalkotás középpontjába helyezte. 

1992 végéig a keretirányelvet minden tagállamnak át kellett ültetnie saját nemzeti jogszabályaiba. A munkavégzés vagy a veszélyforrások egyedi vonatkozásairól számos egyéb irányelv született azóta.

Egy 2004. évi közleményben az Európai Bizottság megállapította, hogy a keretirányelv más kapcsolódó irányelvekkel együtt elősegítette a nemzeti biztonsági és egészségügyi jogszabályok egyszerűsítését és észszerűsítését. Hozzájárult továbbá az uniós munkahelyek kockázat-megelőzési kultúrájának megteremtéséhez, és kitaposta az odáig vezető utat, hogy ma már a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kiemelt helyen szerepel a Bizottság munkaprogramjában.

Az EU-OSHA tevékenyen hozzájárult a későbbi 2007–2012-es uniós munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégia, illetve a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos uniós stratégiai keret (2014–2020) célkitűzéseinek megvalósításához, ami elindította az Unió tagállamaiban a nemzeti stratégiák későbbi egységesítését és összehangolását.

A szociális jogok európai pillére

A keretirányelv bevezetése után csaknem 30 évvel egy másik mérföldkő, a szociális jogok európai pillére kiszélesített jogokat biztosít az európai emberek számára a jólét és a foglalkoztatás tekintetében.

…A tisztességes bérekhez való jogtól az egészségügyi ellátáshoz való jogig, az egész életen át tartó tanulástól a munka és a magánélet közötti jobb egyensúlyon át a nemek közötti egyenlőségig és a minimumjövedelemig: a szociális jogok európai pillérével az EU kiáll polgárai jogaiért gyorsan változó világunkban.

Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke, 2017. november 17.

A pillér alapvető szociális jogként határozza meg a munkát, és életkortól függetlenül magas szintű védelemben részesíti a munkavállalókat. A pillér 20 elve közül kettő közvetlenül érinti a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet:

  • a biztonságos, egészséges és megfelelően kialakított munkakörnyezethez való jog
  • a munka és a magánélet közötti egyensúlyhoz való jog.

A pillér ezért jelentős mértékben támogatja az EU-OSHA munkáját. Az ügynökség egyértelműen fontos szerepet játszik a pillér értékeinek támogatásában és gyakorlatba való átültetésében. Különösen fontos az EU-OSHA munkája az alábbi két területen:

Tény, hogy az ügynökség egész munkája hozzájárul ahhoz, hogy az európai munkahelyek biztonságosabbak és egészségesebbek, a munkás hétköznapok pedig fenntarthatóbbak legyenek – így biztosítva a pillér által megállapított jogokat.

2019-ben pedig már a 30. születésnapját ünnepeljük az első uniós munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jogszabálynak, a keretirányelvnek, amely az egész régióban egyforma védelmet biztosít a munkavállalók számára. Az EU-OSHA ugyanakkor várakozással tekint az elé, hogy biztosítsa a szociális jogok európai pillérének gyakorlati támogatását, és javítsa az európai munkavállalók védelmét. Az általa végzett munka értékének ezen elismerése új lendületet ad az ügynökségnek, hogy partnereivel folyamatosan együttműködve biztonságosabb és egészségesebb munkahelyeket teremtsen Európában.