You are here

Publikacije
14/08/2017

Raditi za sigurnija, zdravija i uspješnija mala poduzeća

Raditi za sigurnija, zdravija i uspješnija mala poduzeća

EU-OSHA proučava sigurnost i zdravlje u europskim mikropoduzećima i malim poduzećima.

Potrebno je uložiti dodatne napore u prepoznavanje specifičnih izazova sigurnosti i zdravlja na radu s kojima se ta poduzeća suočavaju, kao i u prepoznavanje praktičnih rješenja.

Downloadin:EN