You are here

Publikacije
03/04/2017

Sudjelovanje radnika u upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu: kvalitativni dokazi istraživanja ESENER 2

Sudjelovanje radnika u upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu: kvalitativni dokazi istraživanja ESENER 2

Istraživanje je posvećeno interesima predstavništva radnika za sigurnost i zdravlje onako kako to doživljavaju sami predstavnici, njihovi kolege radnici te poslodavci i upravitelji. Temelji se na detaljnim razgovorima s tim sudionicima iz 143 različita poduzeća u sedam država članica EU-a: Belgiji, Estoniji, Grčkoj, Nizozemskoj, Španjolskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.

U većini slučajeva riječ je o poduzećima koja su sudjelovala u istraživanju ESENER 2. Odabran je ravnomjeran broj poduzeća iz triju glavnih sektora (sektora privatne proizvodnje, javnog sektora i sektora privatnih usluga) i triju razreda veličine (malog, srednjeg i velikog). Analiza je potkrijepljena pregledom literature, dodatnim razgovorima s ispitanicima iz ključnih organizacija kao i daljnjom kvalitativnom analizom relevantnih podataka iz istraživanja ESENER 2.

Downloadin:EN