You are here

Publikacije
18/06/2018

Osposobljavanje stručnjaka za sigurnost i zdravlje na radu za primjenu zakonodavstva EU-a o kemikalijama u praksi

Osposobljavanje stručnjaka za sigurnost i zdravlje na radu za primjenu zakonodavstva EU-a o kemikalijama u praksi

Ovom studijom slučaja rumunjskog projekta pod nazivom CONOSCEDE prikazano je kako su stručnjaci iz Norveške surađivali s rumunjskim nadležnim tijelima kako bi omogućili stručnjacima za sigurnost i zdravlje na radu bolje razumijevanje i primjenu zakonodavstva o kemikalijama, kao što su Uredbe REACH i CLP. Procijenjene su potrebe sudionika koje su nakon toga primijenjene u razvoju tečajeva za osposobljavanje. U projektu se upotrebljavala kombinacija e-učenja i nastave u učionicama kojom se uspješno povećalo znanje i razumijevanje sudionika o zakonodavstvu i njegovoj primjeni.

Downloadin:EN