You are here

Publikacije
30/03/2016

Drugo Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2) – Pregledno izvješće: Upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu

Drugo Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2) – Pregledno izvješće: Upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu

Ovo izvješće daje pregled rezultata drugog Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2) usmjerenog na sigurnost i zdravlje na radu (SZR) općenito, te posebice na psihosocijalne rizike i uključenost radnika u upravljanje SZR-om kao i glavne pokretače i prepreke u provođenju konkretnih mjera. Istraživanjem se želi doprinijeti učinkovitijem djelovanju u području zdravlja i sigurnosti na mjestima rada te promicati zdravlje i dobrobit zaposlenika. Njime se pružaju informacije koje se mogu uspoređivati među državama, a koje su relevantne za izradu i provedbu novih politika u ovom području.

Downloadin:EN

Summary & Resources