You are here

Publikacije
03/11/2016

Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi – Završno izvješće o cjelokupnoj analizi – Informativni list

Sigurniji i zdraviji rad u svakoj dobi – Završno izvješće o cjelokupnoj analizi – Informativni list

Ovaj se informativni list temelji na izvješću o glavnim nalazima trogodišnjeg pilot projekta o problemima sigurnosti i zdravlja na radu koji proizlaze iz starenja radne snage. Projekt je pokrenuo Europski parlament, a njime je upravljala EU-OSHA.

Nalazi se temelje na istraživanjima o starenju i OSH-u, rehabilitaciji i povratku na posao; na istraživanju trenutačnih politika, programa i inicijativa za održivi rad, uključujući one koje su povezane s rehabilitacijom i povratkom na posao u 28 država članica EU-a i četiri članice EFTA-e te na analizi pokretača za provedbu praksi za prevenciju i promidžbu zdravlja radne snage koja stari na razini radnog mjesta.

Jedan od ciljeva projekta bila je ocjena sustava OSH s obzirom na to ispunjavaju li određene preduvjete, npr. uzimaju li u obzir starenja radne snage kako bi se osigurala bolja prevencija za sve tijekom radnog vijeka.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | LT | LV | PL | PT | SK | SL | SV