Sažetak – Prioriteti istraživanja o sigurnosti i zdravlju na radu u Europi: 2013. – 2020.
21/03/2014 Vrsta: Reports 24 stranice

Sažetak – Prioriteti istraživanja o sigurnosti i zdravlju na radu u Europi: 2013. – 2020.

Keywords:Emerging risks

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) izradila je 2012. izvješće u kojem se utvrđuju prioriteti za istraživanje o sigurnosti i zdravlju na radu (OSH) za razdoblje 2013. – 2020. Cilj je bio osigurati doprinos pripremi potencijalne strategije Europske unije (EU) za sigurnost i zdravlje na radu te Istraživačkom okvirnom programu EU-a Obzor 2020., kao i promicanju koordinacije istraživanja i financiranja sigurnosti i zdravlja na radu u EU-u. Izvješćem se ažurira radni dokument EU-OSHA-e „Prioriteti za istraživanje o sigurnosti i zdravlju na radu u EU-25”, objavljen u 2005., u kojem se uzimaju u obzir najnovija znanstvena saznanja u tom području, promjene u svijetu rada i najnoviji trendovi koji utječu na sigurnost i zdravlje na radu.

Preuzimanja
download

Dodatne publikacije o ovoj temi