You are here

Publikacije
21/03/2014

Sažetak – Prioriteti istraživanja o sigurnosti i zdravlju na radu u Europi: 2013. – 2020.

Sažetak – Prioriteti istraživanja o sigurnosti i zdravlju na radu u Europi: 2013. – 2020.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) izradila je 2012. izvješće u kojem se utvrđuju prioriteti za istraživanje o sigurnosti i zdravlju na radu (OSH) za razdoblje 2013. – 2020. Cilj je bio osigurati doprinos pripremi potencijalne strategije Europske unije (EU) za sigurnost i zdravlje na radu te Istraživačkom okvirnom programu EU-a Obzor 2020., kao i promicanju koordinacije istraživanja i financiranja sigurnosti i zdravlja na radu u EU-u. Izvješćem se ažurira radni dokument EU-OSHA-e „Prioriteti za istraživanje o sigurnosti i zdravlju na radu u EU-25”, objavljen u 2005., u kojem se uzimaju u obzir najnovija znanstvena saznanja u tom području, promjene u svijetu rada i najnoviji trendovi koji utječu na sigurnost i zdravlje na radu.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV