You are here

Publikacije
15/04/2015

Nagrade za dobre prakse za zdrava radna mjesta 2014. - 2015.

Nagrade za dobre prakse za zdrava radna mjesta 2014. - 2015.

Dodjelu nagrada za dobre prakse za zdrava radna mjesta organizirala je Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) u sklopu svoje kampanje pod nazivom Upravljanje stresom za zdrava radna mjesta za razdoblje 2014. – 2015. Cilj nagrada za razdoblje 2014. – 2015. bio je ukazati na vodeće primjere poduzeća ili organizacija koji aktivno upravljaju stresom i psihosocijalnim rizicima na poslu. Nagrade se dodjeljuju kao priznanje za izvanredan i inovativan doprinos te snažnu posvećenost poslovodstva kao i sudionički pristup upravljanju psihosocijalnim rizicima. Ovim natjecanjem EU-OSHA promiče rješenja dobrih praksi na radnom mjestu i dijeli informacije o dobroj praksi diljem Europe.

Naručite ispisani primjerakKnjižara EU-a: Možete naručiti tiskani primjerak ovog dokumenta.
Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL