You are here

Publikacije
18/03/2015

Sažetak - Drugo europsko istraživanje među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER)

Sažetak - Drugo europsko istraživanje među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER)

U drugom izdanju EU-OSHA-inog istraživanja među poduzećima diljem Europe, ESENER-2, prikupljeni su odgovori od gotovo 50 000 poduzeća o upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu te o rizicima na radnom mjestu, s posebnim težištem na psihosocijalnim rizicima, sudjelovanju radnika, kao i poticajima i preprekama za djelovanje. Cilj je osigurati podatke usporedive na nacionalnoj razini koji će pomoći u definiranju politika i pridonijeti uspješnijem suzbijanju rizika na radnom mjestu. U ovom se sažetom izvješću daje pregled glavnih rezultata istraživanja ESENER-2 i proširuje prvo izvješće o rezultatima objavljeno u veljači 2015.

Naručite ispisani primjerakEU Publications: You can order a printed copy of this document
Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV