You are here

Publikacije
26/04/2017

Letak o alatima OiRA

Letak o alatima OiRA

U ovoj publikaciji daje se kratak sažetak ključnih točaka o tome što je OiRA, zašto se upotrebljava, kome je OiRA namijenjena te kako funkcionira. Publikacija korisnicima pruža i pregled alatâ OiRA te objašnjava kako im pristupiti.

Naručite ispisani primjerakKnjižara EU-a: Možete naručiti tiskani primjerak ovog dokumenta.
Downloadin:EN