You are here

Publikacije
07/06/2018

Upravljanje lijekovima za povećanje učinkovitosti na radnom mjestu sa stajališta sigurnosti i zdravlja na radu

Upravljanje lijekovima za povećanje učinkovitosti na radnom mjestu sa stajališta sigurnosti i zdravlja na radu

U ovom članku navode se najnovije informacije o razvoju događaja u vezi s rizicima za sigurnost i zdravlje na radu koje predstavljaju lijekovi za povećanje učinkovitosti na radnom mjestu.

U njemu se nastoji razumjeti širi kontekst u kojem radnici upotrebljavaju lijekove za povećanje učinkovitosti, na primjer, razmatranjem društvenih i gospodarskih okolnosti u kojima je vjerojatno da će netko uzimati takve lijekove te načina na koji se o njima izvješćuje u medijima.

Tim spoznajama nastoji se potaknuti rasprava, a u njima se razmatraju implikacije za rukovoditelje i kreatore politika.

Downloadin:EN