You are here

Publikacije
08/09/2017

Međunarodna usporedba troškova nesreća i bolesti povezanih s radom

 Međunarodna usporedba troškova nesreća i bolesti povezanih s radom

Gospodarske prednosti sigurnosti i zdravlja na radu nikad nisu bile očitije. Nove procjene u okviru međunarodnog projekta pokazuju da nesreće i bolesti povezane s radom EU koštaju najmanje 476 milijardi eura godišnje. Samo troškovi liječenja raka povezanog s radom iznose 119,50 milijardi eura.

Rezultati projekta predstavljeni su na XXI. Svjetskom kongresu o sigurnosti i zdravlju na radu održanom u Singapuru u rujnu i dostupni su na internetskim stranicama EU-OSHA-e kao interaktivna vizualizacija podataka.

U ovom se članku nalazi sažetak glavnih rezultata projekta.

Downloadin:EN