You are here

Publikacije
19/06/2018

Izvršni sažetak – Sigurnost i zdravlje u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u: Konačno izvješće trogodišnjeg projekta SESAME

Izvršni sažetak – Sigurnost i zdravlje u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u: Konačno izvješće trogodišnjeg projekta SESAME

U izvješću se navode pronalasci završne analize projekta SESAME, odnosno trogodišnjeg projekta kojim se istražuje stanje sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima u Europi. Glavni cilj analize bio je otkriti „što je učinkovito, za koga i u kakvim okolnostima”.

Jedna od ključnih preporuka koja je proizašla iz ovog istraživanja jest preporuka prema kojoj je potrebno ojačati i održati državne sustave propisa i inspekcija u svim državama članicama EU-a. Prema analizi važno je uključiti i sindikate i udruge poslodavaca u razvoj politika koje mogu doprijeti do mikropoduzeća i malih poduzeća, važna je bolja integracija sigurnosti i zdravlja na radu u obrazovni sustav za svaki sektor posebno i ponuda održivih, primjenjivih i prenosivih rješenja mikropoduzećima i malim poduzećima.

Downloadin:CS | DE | EL | EN | ET | FR | IS | IT | NL | NO | SK | SL | SV