You are here

Publikacije
19/06/2018

Izvršni sažetak – Sigurnost i zdravlje u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u: procjena iz perspektive radnog mjesta

Izvršni sažetak – Sigurnost i zdravlje u mikropoduzećima i malim poduzećima u EU-u: procjena iz perspektive radnog mjesta

U izvješću se nalaze rezultati istraživanja o razumijevanju i iskustvima povezano sa sigurnošću i zdravljem na radu u 162 mikropoduzeća i malih poduzeća iz različitih gospodarskih sektora u devet država članica EU-a. Svaka studija slučaja podrazumijevala je posjet poduzeću koje sudjeluje i intervjue s vlasnikom-upraviteljem i radnikom te opažanja o aktivnostima poduzeća.

Neki od najčešće uočenih stavova u ispitanim mikropoduzećima i malim poduzećima vanjske su značajke koje utječu na poslovanje i prakse sigurnosti i zdravlja na radu u mikropoduzećima i malim poduzećima, uključujući nacionalne regulatorne i društveno-gospodarske kontekste. U izvješću se navode i učinci tih stavova i konteksta.

Downloadin:DE | EL | EN | ET | FR | HR | IS | LT | NL | RO | SK