You are here

Publikacije
25/05/2017

Izvršni sažetak: Zdravstveni i sigurnosni rizici na radu: zajednička analiza triju velikih istraživanja

Izvršni sažetak: Zdravstveni i sigurnosni rizici na radu: zajednička analiza triju velikih istraživanja

U ovom su izvješću izneseni glavni rezultati zajedničke analize drugog Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER-2), koje je provela agencija EU-OSHA, potom Eurostatova istraživanja o radnoj snazi (LFS) iz 2013., točnije njegova ad hoc modula o nezgodama na radu i ostalim zdravstvenim problemima povezanima s radom, i šestog Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS) koje je proveo Eurofound.

Namjera je bila ponuditi sveobuhvatan pregled stanja u području sigurnosti i zdravlja na radu diljem Europe objedinjujući, s jedne strane, perspektivu poslodavaca s obzirom na upravljanje rizicima i svijest o rizicima te, s druge strane, perspektivu radnika s obzirom na izloženost rizicima i ishode mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Downloadin:DA | EL | EN | ET | FI | FR | HR | HU | LT | NL | NO | PL | PT | SK | SV