You are here

Publikacije
18/06/2018

Osiguravanje sigurnosti u pogonu za proizvodnju pesticida putem učinkovitog održavanja

Osiguravanje sigurnosti u pogonu za proizvodnju pesticida putem učinkovitog održavanja

Mađarsko društvo za proizvodnju pesticida na kojem se temelji ova studija slučaja prepoznalo je da je učinkovito održavanje opreme ključni čimbenik sigurnog upravljanja pogonom. Primijenjen je novi i učinkovitiji sustav za upravljanje održavanjem koji obuhvaća redovit nadzor opreme te upotrebu posebnog softvera za bilježenje i praćenje kvarova i popravaka. Redovite inspekcije i bonusi za točno izvještavanje o neusklađenosti upotrijebljeni su kao poticaji zaposlenicima i za podizanje svijesti o važnosti učinkovitog održavanja.

Društvo se posebno usredotočilo na podizvođače tako što je uspostavilo jasno dokumentirane propise o radnim uvjetima, radnim dozvolama i nadzoru izvođača. Posebna pažnja uprave posvećena učinkovitom održavanju i dobroj komunikaciji sa zaposlenicima i podizvođačima bila je ključna za uspjeh ovog novog sustava i razvoj kulture sigurnosti društva.

Downloadin:EN