You are here

Publikacije
19/06/2013

E-činjenica 73.: Nanomaterijali u sektoru zdravstvene skrbi: rizici na radu i prevencija

E-činjenica 73.: Nanomaterijali u sektoru zdravstvene skrbi: rizici na radu i prevencija

U ovoj e-činjenici objašnjava se na koji se način radnici mogu susresti s proizvedenim nanomaterijalima prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti na radnom mjestu. Pružaju se informacije o specifičnim rizicima na radu i načinima prevencije izlaganja tim materijalima.

Downloadin:BG | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | LT | NL | PL | PT | SK | SL