You are here

Publikacije
14/06/2018

Godišnje izvješće za 2017. – sažetak

 Godišnje izvješće za 2017. – sažetak

Postignuća i budući ciljevi

U Godišnjem izvješću za 2017. Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) predstavlja postignuća ostvarena u svojim najvažnijim projektima i buduće ciljeve. U važne aktivnosti iz 2017. godine ubrajaju se dovršetak drugog izdanja Europskog istraživanja poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju te završni sastanak na vrhu u Bilbau, na kojem je završena kampanja Zdrava mjesta rada 2016. – 2017. i započele su pripreme za kampanju za razdoblje 2018. – 2019. „Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta”.

Organizacijom događaja i prisustvovanjem na njima EU-OSHA je sačuvala snažnu prisutnost na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Agencija je surađivala na projektima s nizom drugih tijela EU-a, nastavila doprinositi EU-ovu Planu djelovanja za karcinogene tvari i dodijeljena joj je nagrada Europskog ombudsmana za dobro upravljanje.

Downloadin:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Summary & Resources