You are here

Alati i publikacije

Ovdje ćete pronaći sve naše publikacije i ključne resurse za podizanje svijesti i upravljanje rizicima: internetsku interaktivnu procjenu rizika, internetsku enciklopediju OSHwiki, filmove o Napu, Napo za učitelje, publikacije i internetske alate.

Internetskom interaktivnom procjenom rizika (OiRA) i internetskim alatima olakšava se procjena i upravljanje rizicima za sigurnost i zdravlje na radnom mjestu.

Internetska enciklopedija OSHwiki i naše publikacije bogati su izvori informacija o svim aspektima sigurnosti i zdravlja na radu. A Napo je prvak u sigurnosti i zdravlju na radu te će na svačije lice izmamiti osmijeh!