ESENER-1Odaberite pitanje

 

 

* Prosjek za Europsku uniju uključuje podatke za Hrvatsku iako nije bila država članica EU-a 2009. u vrijeme terenskog rada za istraživanje ESENER-1 (Hrvatska je postala članicom EU-a 1. srpnja 2013.). Njezini su podaci uključeni radi dosljednosti s predstavljanjem podataka o istraživanju ESENER-2. Treba napomenuti da uključivanje podataka za Hrvatsku vrlo malo utječe na podatke EU-a u usporedbi s podacima koji se pojavljuju u objavama o istraživanju ESENER-1 i koji se odnose na EU-27.