You are here

Istraživanja i statistički podaci o sigurnosti i zdravlju na radu

Ovdje ćete pronaći rezultate naših europskih istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja. U njima se pruža pregled načina na koje se upravlja rizicima na radnom mjestu te mišljenja ljudi o svome radnom okruženju.

Istraživanja čine osnovu našega rada, a rezultati pomažu donositeljima politika i istraživačima u utvrđivanju trendova u nastajanju. Dodatni korisni statistički podaci o sigurnosti i zdravlju na radnom mjestu mogu se pronaći na sljedećim izvorima: