Žene i starenje radne snage: posljedice za sigurnost i zdravlje na radu – pregled istraživanja
04/10/2016 Vrsta: Reports 90 stranice

Žene i starenje radne snage: posljedice za sigurnost i zdravlje na radu – pregled istraživanja

Keywords:Starenje i sigurnost i zdravlje na radu, Campaign 2016-2017, Žene i sigurnost i zdravlje na radu

U ovom se dokumentu proučava interakcija između spola i dobi u kontekstu sigurnosti i zdravlja na radu. U dokumentu se ispituje potreba za razmatranjem promjena povezanih s dobi koje se odnose na spolne (biološke) razlike, na primjer menopauzu (za koju nema dostupnih istraživanja), i rodne (društveno uvjetovane) razlike, uključujući okomitu segregaciju (hijerarhijske razlike) i vodoravnu segregaciju (koja je dominantna u raznim sektorima), a koje ukazuju na to da su žene izložene drugačijim rizicima od muškaraca. Budući da takve razlike postoje tijekom cijelog radnog vijeka, zaključeno je da se čimbenici spola i dobi trebaju uključiti u procjenu rizika u okviru pristupa tijekom životnog vijeka.

Preuzimanja
download

Dodatne publikacije o ovoj temi