Vodič za kampanju 2016
13/04/2016 Vrsta: Promotional Material

Vodič za kampanju 2016

Keywords:Campaign 2016-2017

Vodič kroz kampanju prepun je poticajnih studija slučaja te pouzdanih činjenica i brojčanih podataka. U njemu su prikazana glavna načela i ciljevi kampanje, jasno je objašnjena tema te problemi kojima se kampanja bavi, nude se brojne ideje i potiče na sudjelovanje.

Preuzimanja
download

Dodatne publikacije o ovoj temi