Vodič za kampanju 2016
13/04/2016 Vrsta: Kampanje / Promotivni materijali 36 stranice

Vodič za kampanju 2016

Keywords:Campaign 2016-2017

Vodič kroz kampanju prepun je poticajnih studija slučaja te pouzdanih činjenica i brojčanih podataka. U njemu su prikazana glavna načela i ciljevi kampanje, jasno je objašnjena tema te problemi kojima se kampanja bavi, nude se brojne ideje i potiče na sudjelovanje.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Dodatne publikacije o ovoj temi