Prema radu u Europi prilagođenom dobi: rad i starenje iz perspektive životnog vijeka prema mišljenju agencija EU-a
29/06/2017 Vrsta: Reports 84 stranice

Prema radu u Europi prilagođenom dobi: rad i starenje iz perspektive životnog vijeka prema mišljenju agencija EU-a

Keywords:Starenje i sigurnost i zdravlje na radu, Campaign 2016-2017

U ovom se izvješću naglašavaju različiti izazovi povezani sa starenjem radne snage te razmatraju inovativna rješenja. Pod koordinacijom EU-OSHA-e te u suradnji s Cedefopom, EIGE-om i Eurofoundom, svaka agencija EU-a usmjerena je na drugi aspekt demografskih promjena i njihovih utjecaja na zapošljavanje i radne uvjete te na zdravlje i obrazovanje radnika.

U izvješću se analiziraju radni uvjeti, prezentiraju primjeri politike za sigurnost i zdravlje sve starije radne snage, pruža rodna perspektiva i istražuju načini na koje strukovno osposobljavanje i cjeloživotno učenje mogu podržati aktivno starenje na radnom mjestu.

 

Download in:EN

Dodatne publikacije o ovoj temi