Sažetak: Sudjelovanje radnika u upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu: kvalitativni dokazi iz Drugog europskog istraživanja među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER 2)
03/04/2017 Vrsta: Reports 15 stranice

Sažetak: Sudjelovanje radnika u upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu: kvalitativni dokazi iz Drugog europskog istraživanja među poduzećima o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER 2)

Keywords:ESENER

Istraživanje je posvećeno interesima predstavništva radnika za sigurnost i zdravlje onako kako to doživljavaju sami predstavnici, njihovi kolege radnici te poslodavci i upravitelji. Temelji se na detaljnim razgovorima s tim sudionicima iz 143 različita poduzeća u sedam država članica EU-a: Belgiji, Estoniji, Grčkoj, Nizozemskoj, Španjolskoj, Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.

U većini slučajeva riječ je o poduzećima koja su sudjelovala u istraživanju ESENER 2. Odabran je ravnomjeran broj poduzeća iz triju glavnih sektora (sektora privatne proizvodnje, javnog sektora i sektora privatnih usluga) i triju razreda veličine (malog, srednjeg i velikog). Analiza je potkrijepljena pregledom literature, dodatnim razgovorima s ispitanicima iz ključnih organizacija kao i daljnjom kvantitativnom analizom relevantnih podataka iz istraživanja ESENER 2.

Download in:EL | EN | ES | ET | FR | NL | SV

Dodatne publikacije o ovoj temi